Novosti

 

U EOJN-u RH OBJAVLJENI SU MODULI: PLAN NABAVE I PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

srijeda, 03.01.2018.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) u EOJN-u RH objavljeni su moduli:

OBJAVLJEN PRIJEDLOG UREDBE O JAVNOJ NABAVI U PODRUČJU OBRANE I SIGURNOSTI – otvoreno savjetovanje

ponedjeljak, 11.12.2017.

Na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ do 4. siječnja 2018. otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlog uredbe o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti.  Ovom Uredbom uređuju se pravila, postupci i načini provedbe javne nabave u području obrane i sigurnosti za nabavu čija je procijenjena vrijednost nabave...

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

utorak, 17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja, način promjene i druga pitanja u vezi s planom nabave i registrom ugovora o javnoj...

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O ELEKTRONIČKOJ ŽALBI U JAVNOJ NABAVI

utorak, 17.10.2017.

Dana 12. listopada 2017. u Narodnim novinama broj 101/2017 objavljen je Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi. Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Elektroničkog oglasnika javne...

OBJAVLJEN JE SEDMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

ponedjeljak, 18.09.2017.

Bilten javne nabave br. 7 objavljen je u zadnjem tjednu rujna 2017. te obrađuje teme: Kako izraditi dokumentaciju o nabavi (za naručitelje), Kako pripremiti ponudu (za ponuditelje), Ažurirani popratni dokumenti, Pojašnjenje i upotpunjavanje prema ZJN-u 2016, Novi Zakon o koncesijama i dr.

Sedmi broj Biltena javne nabave u RH, donosi niz...