Izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU od 18. travnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva objavilo je mišljenje o izravnom učinku novih direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti. Mišljenje možete pronaći OVDJE.
Koje direktive imaju izravan učinak na postupke javne nabave?
• Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (tzv. klasična direktiva – za javne naručitelje) i
• Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (tzv. sektorska direktiva – za sektorske naručitelje).
Direktive su objavljene u Službenom listu EU broj L 94 od 28. ožujka 2014. Možete ih pronaći OVDJE.
Direktive su stupile na snagu 17. travnja 2014. Rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo je 18. travnja 2016.
Iako važeći Zakon o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) dijelom sadrži odredbe koje su već usklađene s odredbama novih direktiva, Republika Hrvatska formalno ih nije prenijela u roku za transpoziciju, odnosno do 18. travnja 2016. Stoga je Ministarstvo gospodarstva objavilo gore navedeno mišljenje.
Na koje vrijednosne pragove direktive imaju izravan učinak?
Direktive se primjenjuju na vrijednosti nabave jednake ili veće od EU pragova (tzv. nabave velikih vrijednosti).
Naručitelji i ponuditelji trebaju znati:
• Izravna primjena odredbi direktiva odnosi se isključivo na nabave velike vrijednosti (zbog novonastale situacije i činjenice da Republika Hrvatska na vrijeme nije transponirala odredbe direktiva u nacionalno zakonodavstvo).
• Za nabave male vrijednosti naručitelji nastavljaju primjenjivati važeći Zakon o javnoj nabavi kao i do sada (do stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi).
Što je ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi?
Europska komisija usvojila je 5. siječnja 2016. Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. Uredbom je uvedena Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD).
ESPD je osobna izjava gospodarskih subjekata koja predstavlja preliminarni dokaz kojim se zamjenjuju potvrde izdane od tijela javne vlasti ili trećih osoba. ESPD je službena izjava gospodarskog subjekta da:
• ne nalazi se u jednoj od situacija u kojoj se gospodarski subjekti isključuju ili se mogu isključiti,
• ispunjava odgovarajuće kriterije za odabir gospodarskog subjekta i
• ispunjava objektivna pravila i kriterije koji su određeni u svrhu ograničavanja broja kvalificiranih natjecatelja koji će se pozvati na sudjelovanje.
Provedbena uredba u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje od 18. travnja 2016. u svim državama članicama. Objavljena je u Službenom listu Europske unije L 3/2016 od 6. siječnja 2016. Možete je pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

15.07.2024.

Uspješno odrađeno predstavljanje aplikacija „Bilten javne nabave u RH (BJN RH)“ i „Jednostavna nabava“

U ugodnoj atmosferi hotela Dubrovnik, u Zagrebu, održali smo predstavljanje aplikacija BJN RH i „Jednostavna nabava“. Zahvaljujemo se svim sudionicima koji su prisustvovali predstavljanju aplikacija te na njihovim pitanjima, raspravi i komentarima. Cilj nam je ovim aplikacijama približiti javnu nabavu svima, olakšati svakodnevno poslovanje osobama koje rade u području javne nabave te učiniti aplikacije centralnim mjestom na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz javnu nabavu.

12.07.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: Jamstvo za ozbiljnost ponude

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci, objavljen je novi članak pod nazivom „Jamstvo za ozbiljnost ponude“. U članku se piše o jamstvima, konkretno o jamstvu za ozbiljnost ponude.

08.07.2024.

Donesena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva

Vlada RH je na sjednici održanoj 13. lipnja 2024. donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva. Ovom je Uredbom ustrojena i Uprava za politiku javne nabave, kao samostalna upravna organizacija unutar Ministarstva, koja, između ostalog, provodi mjere unapređenja i provedbe politike javne nabave u Republici Hrvatskoj te provodi mjere u svrhu pravilne i ujednačene primjene zakona i provedbenih propisa u području javne nabave.

Sve Novosti