Autori Biltena

Impressum

Svaki član tima posjeduje sklonost prema kritičkom prosuđivanju postojeće prakse, objavljuju stručne radove te drži predavanja o aktualnim temama vezanim za praksu.

Ostali autori

Sanda Božičević, univ. spec. oec, dipl. ing. prom.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlaštena je trenerica u području javne nabave te se vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju, koordinaciji i centraliziranom upravljanju nabavom i pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne nabave.

Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Autor je stručnih članaka iz područja javne nabave. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave. Bogato radno iskustvo započeo je u Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave. Danas je pomoćnik ravnatelja za pravne, opće i poslove gospodarenja imovinom Hrvastkog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Marija Cvrlje, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlaštena je trenerica u području javne nabave te se vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Ima višegodišnje iskustvo vezano za javnu nabavu. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH te autorica niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave. Završila je Pravni fakultet u Splitu.

Ivančica Franjković, mag. oec.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Završila je specijalistički magisterij „Master in public procurement management for sustainable Development“, Sveučilišta u Torinu i Međunarodne organizacije rada u Torinu. Kao ekspert Europske komisije za javnu nabavu, sudjelovala je u projektu Technical Assistance for Greece te je u zadnjih 7 godina gostujući predavač na međunarodnim konferencijama.

Ostap Graljuk, dipl. ing. grafičke tehnologije

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Redovni je predavač na radionicama i programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave, vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Zaposlen je na radnom mjestu voditelja Uredništva multimedijskih izdanja u Narodnim novinama d.d, Zagreb. Nastavio je svoj rad u istom društvu na mjestu voditelja Uredništva multimedijskih izdanja.

Tihomir Hunjak, prof. dr. sc.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, profesor emeritus, ima izbor u interdisciplinarnom području matematike i ekonomije. Prije umirovljenja predavao je kolegije iz područja matematike, Poslovno odlučivanje, Teoriju odlučivanja i druge na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Uža specijalnost su mu metode za analizu složenih odluka, prvenstveno višekriterijsko odlučivanje. Autor je posebnih poglavlja o kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u priručnicima za javnu nabavu. Vodio je projekt Sveučilišta u Zagrebu o uspostavljanju javne nabave.

Zvonimir Jukić, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Član je: Foruma Službenih listova EU; projektnog tima za razvoj elektroničke dostave ponuda, evaluacije itd; ekspertne grupe za e-javnu nabavu pri EK; ekspertne grupe za implementaciju novih Direktiva EU na području javne nabave. Bogato radno iskustvo započeo je kao pripravnik u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovačkoj komori. Trenutno je zaposlen u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Maja Leskovar, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Autorica je niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave; održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radno iskustvo započela je kao poslovna tajnica, a zatim i Koordinator zaštite okoliša i administrator zaštite na radu u PORSCHE INTER AUTO d.o.o.

Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Članica je Radne skupine za Poglavlje pregovora 5. – Javne nabave, te članica radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU. Predavačica je na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave.

Siniša Radaković, dipl. ing. građevine

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Siniša Radaković ima dugogodišnje iskustvo u području javne nabave i građevine na sljedećim poslovima: nadzorni inženjer nad izvođenjem radova te član (voditelj) projektnog tima za postupke nabave; tehnička i financijska ocjena ponuda za izvršenje usluge nadzora; zamjenik Project managera i glavni nadzorni inženjer na projektima; projektiranje i izgradnja objekata; tehničko savjetovanje, podrška u vođenju projekta te izrada dokumentacije o nabavi; voditelj projekta te koordinator projektiranja i nadzora nad izvođenjem radova.

Anđelko Rukelj, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Jedan je od idejnih začetnika udruge specijalista za javnu nabavu Hrvatske. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

Ana Šimić, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Položila je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Tijekom godina je sudjelovala na Odborima za ruralni razvoj u Briselu (Rural Development Committee) kao sudionik i predstavnik Republike Hrvatske, zatim kao sudionik na Radionici o javnoj nabavi i nepravilnostima u projektima financiranim EU fondovima (TAIEX), te kao sudionik i predstavnik Republike Hrvatske na Radionici o opravdanosti troškova i javnoj nabavi.

Valentina Turkalj, dipl. oec.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. U Središnjem državnom uredu voditelj je nekoliko nabavnih kategorija u svim fazama procesa centralne nabave od planiranja, preko provođenja postupka nabave do upravljanja ugovorima. Sudjelovala je u implementaciji elektroničke nabave u EOJN-u RH. Također kao predstavnica Središnjeg državnog ureda sudjelovala je u radu Povjerenstva za izradu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

Zoran Turuk, mag. oec.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Između ostalog završio je: Program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za javnu upravu), Tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), Tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), Tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), Tečaj Upravljanje projektnim ciklusom, itd.

Tomaž Vesel, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Tomaž Vesel ima višegodišnje iskustvo u javnoj nabavi te području revizije. Od međunarodnog iskustva bitno je istaknuti suradnju s tijelima javne vlasti i ostalim institucijama: Republika Hrvatska (Ministarstvo financija i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave) – savjetovanje; Vlada Vojvodine – suradnja na području javne nabave; Vlada Republike Srbije i Republike Crne Gore – savjetovanje; u periodu 2006-2017 suradnja sa OECD-om, savjetovanje u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Albaniji, Kosovu, Srbiji; International Training Centre Italija.

Marijana Zvonar, dipl. ing. građ.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Sudjelovala je u pripremi i provedbi raznih postupaka nabave velike vrijednosti u sektoru graditeljstva. Također, sudjelovala je kao predavač: na stručnim skupovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva („Dani ovlaštenih inženjera“ koji se svake godine održavaju u Opatiji), na redovnim seminarima za pripremu certifikacije voditelja projekata (IPMA LEVEL A, B, C, D – International Project Management Association), koje kontinuirano od 2016. g. organizira Hrvatska udruga za upravljanje projektima.

Ivan Žilić, dipl.oec.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radno iskustvo započeo je u Energoinvestu kao voditelj odjela realizacije, a zatim kao pomoćnik direktora inženjeringa za ekonomske poslove. Daljnji rad nastavlja u Končar Elektroindustrija na mjestu voditelja komercijalno financijskih poslova. Bogato iskustvo stječe kao načelnik odjela za javnu nabavu u Ministarstvu financija, zatim u Vladi RH.

Lidija Žunić, dipl. iur.

Stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Autorica je niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave; održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Radila je kao voditeljica maloprodaje trgovačkog obrta Dondino, zatim kao pripravnica u Pan-papirna industrija d.o.o. (Pravna služba), itd.

Boris Beck

Lektor

Studirao je i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Docent je na Studiju novinarstva na FPZG, dugogodišnji publicist i književnik. Radio je kao urednik u Vijencu, Zarezu i Nacionalu te nizu časopisa za kulturu i književnost. Autor je šest knjiga umjetničke esejističke i znanstvene proze. Za Temporis savjetovanje d.o.o. obavlja lektoriranje BIltena javne nabave.