Pravna zaštita

Pregledajte odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, presude Visokog upravnog suda te presude Suda Europske unije. Pretražujte prema ključnim riječima i različitim kategorijama.

Odluke DKOM-a

Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) predstavljaju praksu koju moraju poštovati svi naručitelji i ponuditelji u RH. Više od 500 filtera omogućava Vam da dođete do svih informacija koje su Vam potrebne u najkraćem mogućem roku.

Presude VUS-a

Protiv odluka DKOM-a može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom (VUS). Presude VUS-a značajan su izvor prava. Sve presude VUS-a protiv odluka DKOM-a prikazane su na jednom mjestu uz obilje korisnih filtera za lakše pretraživanje.

Benefiti:

 • Odluke DKOM-a i presude VUS-a na jednom mjestu
 • Pretraživanje po ključnim riječima, kategorijama i mnogobrojnim filterima
 • Dokumenti pogodni za preuzimanje i uređivanje
 • Izradite dokumentacije o nabavi na zakonit način
 • Smanjite broj potencijalnih financijskih korekcija u poslovanju
 • Saznajte osnovane i neosnovane žalbene/tužbene navode
 • Pripremite ponude za pobjedu na nadmetanju
 • Analizirajte i smanjite rizike pravne zaštite
 • Uštedite svoje vrijeme

Presude Suda EU

Glavna zadaća Suda EU je preispitivanje zakonitosti akata EU-a i osiguravanje jedinstvenog tumačenja i primjene prava EU-a u svim državama članicama. U ovom dijelu prikazan je izbor presuda Suda EU iz područja javne nabave od 1970-tih do danas.

Stručni materijali

U članicama EU-a postoji veliki broj objavljenih dokumenata i priručnika o svima aspektima javne nabave. Za Vas samo odabrali najvažnije dokumente koje možete koristiti u praktičnom i znanstvenom radu. Svi dokumenti kategorizirani su u pregledne cjeline.

Benefiti:

 • Sve presude Suda EU vezane za javnu nabavu na jednom mjestu
 • Pronađite/provjerite/potvrdite da li su stavovi DKOM-a/VUS-a u skladu s EU pravilima
 • Pretraživanje po ključnim riječima, kategorijama i mnogobrojnim filterima
 • Dokumenti pogodni za preuzimanje i uređivanje
 • Saznajte praksu javne nabave iz drugih članica EU-a
 • Prilagodite vlastito poslovanje zahtjevima EU-a
 • Uštedite svoje vrijeme

Postanite Premium pretplatnik Biltena javne nabave

i osigurajte pristup praksi RH i EU!

FAQ