Najavljujemo šesti broj Biltena javne nabave u RH

Nakon obimnog petog broja Biltena javne nabave, koji je izdan kao posebno izdanje sa 34 članka, 316 stranica i hodogramima za svaki postupak, najavljujemo šesti broj u standardnoj veličini. Šesti broj Biltena javne nabave u RH, izlazi krajem lipnja 2017. i donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima.

Ovaj broj donosi:

  • Analizu odluka DKOM-a vezano za ekonomski najpovoljniju ponudu – ENP (2015 – 2017)
  • Istraživanje tržišta u postupcima javne nabave 
  • Postupak pravne zaštite po ZJN-u 2016. 
  • e-Certis 
  • Zelena javna nabava
  • Osnove JPP-a
  • Javna nabave u Sloveniji i BiH
  • FIDIC – Žuta knjiga
  • niz drugih informacija vezanih za sustav javne nabave.

Sve informacije o pretplati na Bilten javne nabave dostupne su OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti