Najava – Bilten javne nabave broj 30

Novi broj Biltena javne nabave broj 30 „Javna nabava: aktualna pitanja i rješenja iz prakse“ biti će objavljen koncem srpnja 2023.

U ovom broju Biltena očekuju Vas sljedeće teme:

  • Opis predmeta nabave, tehničke specifikacije i jednakovrijednost. Za Vas smo obradili novu praksu DKOM-a i VUS-a te Vam predlažemo na koji način možete uskladiti svoju dokumentaciju o nabavi i provesti učinkovite i zakonite postupke. Također, objašnjavamo kako naručitelj treba formulirati tehničke specifikacije te kako ponuditelji dokazuju sukladnost s traženim, a sve sukladno propisima i odlukama relevantnih institucija u sustavu javne nabave.     
  • Troškovnik – aktualna pitanja iz praske. Analiziramo aktualnu praksu i stavove nadležnih tijela u sustavu javne nabave te pitanja koja su se u 2022. i 2023. pokazala problematičnima i učestalima. Kako koncipirati troškovnik i koje odredbe o troškovniku napisati u dokumentaciji o nabavi? Kako izvršiti pregled i ocjenu troškovnika, a da ne dođe do pregovaranja u vezi s ponuđenim predmetom ili kriterijem za odabir ponude? Na što je potrebno paziti ako naručitelj mijenja troškovnik tijekom roka za dostavu ponuda? Na koje je tehničke postavke u Excel programu potrebno paziti kod stvaranja i kreiranja troškovnika? Odgovore na ova pitanja možete pronaći u Biltenu br. 30.
  • Sukob interesa u javnoj nabavi. Obrađujemo institut sukoba interesa u smislu Zakona o javnoj nabavi (ZJN) i Zakona o sprječavanju sukoba interesa, te direktiva i uredbi EU-a. Analizirane su odluke DKOM-a i VUS-a vezane za sukob interesa, koje mogu služiti kao dobra praksa i smjernice za naručitelje i ponuditelje kako postupiti u konkretnim situacijama. Također, navedena su mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao središnjeg tijela državne uprave odgovornog za politiku javne nabave, o najčešćim pitanjima vezanim uz tumačenje sukoba interesa u skladu sa ZJN-om. Ta mišljenja nisu obvezujuća, ali mogu poslužiti kao pomoćni materijal pri pojašnjenju određenih pitanja što se javljaju u postupcima javne nabave.

Kao i do sada, nastojimo pružiti jasne odgovore na pitanja problematična naručiteljima i ponuditeljima. Vjerujemo da će Vam ovaj broj Biltena biti koristan izvor informacija i stručnih savjeta.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti