Jednostavna nabava – Objavljen je novi stručni članak na Biltenu javne nabave u RH

Trenutno glavna tema vezana za javnu nabavu u RH je nova platforma Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN RH). Obveza korištenja nove IT platforme za sve naručitelje je od 1. siječnja 2024. godine. Od presudne važnosti je poznavanje svih funkcionalnosti i mogućnosti novog EOJN-a RH kako bi se osigurao učinkovit i transparentan rad sustava javne nabave.

Međutim, bitno je znati kako će se postupci jednostavne nabave i dalje provoditi na starom EOJN-u RH, najkasnije do početka travnja 2024. godine, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja naknadno će objaviti točan datum.

Od naših pretplatnika i polaznika certificiranih programa usavršavanja zaprimili smo velik broj upita vezanih uz mogućnost korištenja jednostavne nabave u novom EOJN-u RH. S obzirom da navedena opcija još nije omogućena, te se postupci jednostavne nabave i dalje provode na starom EOJN-u RH, za Vas smo pripremili stručni članak pod nazivom „Jednostavna nabava za naručitelje – korak po korak kroz ekranske prikaze EOJN-a RH“.

U članku je dan prikaz provedbe jednostavne nabave, korak po korak kroz faze postupka i ekranske prikaze EOJN-a RH, za naručitelje. EOJN RH omogućava svim registriranim naručiteljima u RH da svoje postupke jednostavne nabave objavljuju ili provode brzo i jednostavno kroz modul za jednostavnu nabavu. Provedba jednostavne nabave nudi se kroz tri opcije (modula):

  • Javna objava poziva,
  • e-Dostava s javnom objavom poziva,
  • e-Dostava s pozivom odabranim gospodarskim subjektima (GS).

Registrirajte se na www.biltenjavnenabave.hr i saznajte kako na transparentan i zakonit način provesti postupak jednostavne nabave!

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti