Europska komisija, partnerstvo za inovacije 2016 – 2022.

Europska komisija je na svojim službenim stranicama https://commission.europa.eu/ objavila dokument o korištenju partnerstava za inovacije prema EU Direktivama o javnoj nabavi (klasične i komunalne), na temelju analize dostupnih podataka iz baze podataka TED za godine 2016. do 2022.

Ključni podaci su:

  • Ukupna vrijednost ugovora za sve slučajeve partnerstva za inovacije između 2016. i 2022. iznosi oko 8,3 milijarde eura, od čega se većina (90%) nabavlja prema klasičnoj Direktivi (2014/24/EU).
  • 18 od 30 promatranih zemalja (EU+EEA) koristilo je partnerstvo za inovacije (IP) u svojoj javnoj nabavi.
  • Više od 60% ugovora dodijeljeno je uz sudjelovanje malih i srednjih poduzeća.
  • 40% vrijednosti ugovora troši se na zelene ili društvene ciljeve.

Dokument Partnerstvo za inovacije 2016 – 2022. možete preuzeti OVDJE.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti