JAVNA NABAVA – Vodič za ponuditelje

Ovaj Vodič namijenjen je svim zaposlenicima ponuditelja, s iskustvom i bez iskustva u javnoj nabavi. Cilj Vodiča je pomoći gospodarskim subjektima/ponuditeljima da se kvalitetnije pripreme za sudjelovanje u postupcima javne nabave kako bi mogli dostaviti prihvatljivu ponudu. Neki od Vas već raspolažu s dijelom informacija iznesenih u ovom Vodiču, dok će nekima dosta informacija biti novina. Vjerujemo kako će svatko naći nešto korisno što će moći iskoristiti u svakodnevnom radu.

Možete pregledati on-line Vodič bez naknade.

JAVNA NABAVA – Vodič za ponuditelje, baziran je na zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, praksi Države komisije za kontrolu postupaka javne nabave te iskustvu autora.

Iz prakse je vidljivo kako ponuditelji rade greške tijekom pripreme ponuda koje su često posljedica nedostatnih znanja o zakonodavnom i administrativnom okviru javne nabave te nedostatka prakse vezane za pripreme ponuda. Informacije iznesene u ovom Vodiču ukazuju na najčešće pogreške ponuditelja u praksi, pokazuju kako ih ispraviti i povećati broj prihvatljivih ponuda u sustavu javne nabave.

Vjerujemo kako je uspješan sustav javne nabave moguć samo ukoliko postoji povjerenje između naručitelja i ponuditelja te volja za zajedničkim radom na izvršenju ugovora i zadovoljavanju potreba krajnjih korisnika – a to smo svi mi. Kako bi se poštivala osnovna načela javne nabave, sam sustav mora biti formalno uređen s detaljno određenim pravilima i postupcima. U ovom Vodiču prezentirana su pravila koja se moraju poštivati u postupku pripreme i dostave ponude te dobivanja ugovora o javnoj nabavi.

Preporuka je da uz ovaj Vodič za ponuditelje čitate i Upute za ponuditelje o e-nabavi, koje su dostupne bez naknade na www.temporis.hr. U Vodiču se daju objašnjenja kako sastaviti prihvatljivu ponudu dok se u Uputama daju objašnjenja kako predati e-ponudu kroz sustav EOJN-a.

VODIČ ZA PONUDITELJE:
On – line pregled

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti