Nove vrijednosti europskih pragova

Europska komisija je donijela Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova. Novi europski pragovi primjenjuju se od 1. siječnja 2016. u Republici Hrvatskoj.
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14):

  • nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova,
  • nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Europska komisija je, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ, donijela sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

  • Uredba Komisije (EU) 2015/2340 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
  • Uredba Komisije (EU) 2015/2341 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.),
  • Uredba Komisije (EU) 2015/2342 оd 15. prosinca 2015. o izmjeni Direktive 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-330 od 16.12. 2015.).

Tekstove uredbi možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:L:2015:330:TOC
Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.) u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredbi preračunate u kune. Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:418:TOC

Također, Europska komisija je donijela, na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU, sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo: 

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2170 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za postupke javne nabave javnih naručitelja.
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2171 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se za javne postupke nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga.
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2172 оd 24. studenoga 2015. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora. Primjenjuje se kod ugovora o koncesijama.

Za ove Uredbe objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)  u kojoj su vrijednosti europskih pragova preračunate u kune.
Tekst Komunikacije možete pogledati:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=OJ:C:2015:392:TOC

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti