Objavljene su Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) izradilo je Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave.

Mala i srednja poduzeća (MSP) predstavljaju važan dio svakog gospodarstva i u većini država svijeta imaju značajno najveći udio u broju poduzeća.

Cilj ovih smjernica je ukazati MSP-ovima na mogućnosti sudjelovanja u postupcima javne nabave, identificirati aktivnosti podrške kojima se smanjuju prepreke za MSP-ove i komunicirati o mogućnostima koje nudi javna nabava, kako bi se u konačnici poboljšalo njihovo djelovanje u postupcima javne nabave.

Smjernicama možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti