NAJAVA – Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj, broj 2.

Bilten javne nabave je prvi stručni časopis u RH namijenjen svim ponuditeljima i naručiteljima u sustavu javne nabave. Objavljuje se četiri puta godišnje. Bilten razrađuje teme vezane za sustav javne nabave koje mogu pomoći:
◦naručiteljima prilikom pripreme i provođenja postupaka javne nabave,
◦ponuditeljima prilikom pripreme ponuda i sudjelovanja u nadmetanjima.

Što donosi Bilten br. 2?
U drugom broju Biltena sadržaj je fokusiran na novine u sustavu javne nabave koje su pred nama (implementacija direktiva u hrvatsko zakonodavstvo). Novina je puno, a vremena za prilagodbu poslovanja je malo. Stoga, da nas novine u sustavu ne iznenade dajemo prikaz odredbi direktiva i nacrta prijedloga (novog) Zakona o javnoj nabavi. Također, u novom broju bit će prezentirani i sustavi javne nabave Republike Slovenije i Republike Srbije. Glavni državni revizor Republike Slovenije, pisati će o tržištu javne nabave Slovenije, dok će direktor Ureda za javne nabave Republike Srbije opisati tržište javne nabave u Republici Srbiji. Tržišta javne nabave u regiji zanimljiva su hrvatskim tvrtkama, a ove informacije će im olakšati dostavu ponuda, sudjelovanje u postupcima i ostvarivanju poslovnog uspjeha u ovom području.

Koje teme obrađujemo u Biltenu br. 2?
Obrađujemo sljedeće teme:
◦Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) – što predstavlja, koji su ciljevi uvođenja i način primjene?
◦EU direktive i Nacrt novog Zakona o javnoj nabavi;
◦Postupci nabave sukladno novim direktivama EU-a i nacrtu ZJN-a;
◦Težak profesionalni propust;
◦Pravna zaštita u sustavu javne nabave;
◦Zelena nabava – što predstavlja i kako se primjenjuje?
◦Javna nabava i autorska prava – problemi u praksi;
◦Prva iskustva u primjeni novog Zakona o javnoj nabavi u Republici Sloveniji;
◦Sustav javne nabave u Republici Sloveniji i Republici Srbiji;
◦Niz drugih korisnih članaka i informacija.

Autori stručnih radova su osobe koje imaju teorijsko i praktično iskustvo stečeno radom u javnim i sektorskim naručiteljima, Uredu za javnu nabavu, Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Državnom uredu za središnju javnu nabavu, Uredu za državnu reviziju te privatnom sektoru u RH i inozemstvu.

Bilten javne nabave br. 2. biti će objavljen do kraja lipnja 2016., na www.biltenjavnenabave.hr

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti