Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH od sada i na LinkedIn-u

Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH odnedavno su prisutni i na društvenoj mreži LinkedIn!

Temporis savjetovanje sa svojim suradnicima niz godina provodi certificirane edukacije javnog i privatnog sektora te pruža savjetodavne usluge na temu javne nabave u Republici Hrvatskoj i regiji. Na LinkedIn profilu Temporis savjetovanja možete pratiti objavljene aktualne programe usavršavanja te biti upoznati s najnovijim aktualnostima iz područja javne nabave. Neke od tema koje obrađujemo na programima usavršavanja su: planiranje javne nabave, istraživanje tržišta, ESPD, ENP,  jednostavna javna nabava, sukob interesa u javnoj nabavi, financijske korekcije i javna nabava, primjena EOJN-a RH, izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma, provođenje otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka, dinamičkog sustava, detaljna analiza svih faza postupka (priprema i objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora), opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, pravna zaštita (aktualne odluke DKOM-a i presude VUS-a), zelena javna nabava, osnove za isključenje, građevinski radovi i javna nabava i još mnogo toga.

LinkedIn profil Temporis savjetovanja dostupan je OVDJE.

Bilten javne nabave u RH je prva redovita stručna publikacija koja se bavi cjelokupnim ciklusom javne nabave, koju čini i pripadajuća aplikacija s mnoštvo korisnih materijala za naručitelje i ponuditelje. U aplikaciji možete pratiti i pretraživati sve brojeve Biltena javne nabave, česta pitanja, mišljenja nadležnih institucija, stručne članke iz područja javne nabave, propise, hodograme postupaka javne nabave, praksu DKOM-a, VUS-a i Suda EU te stručne materijale. Na LinkedIn profilu Biltena javne nabave u RH, uz najnovije aktualnosti iz područja javne nabave, možete pratiti sve novosti vezane za BJN aplikaciju te objavu novog sadržaja u istoj. U aplikaciji pronađite točne i pravovremene informacije potrebne svim naručiteljima i ponuditeljima.

LinkedIn profil Biltena javne nabave u RH dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti