Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH od sada i na LinkedIn-u

Temporis savjetovanje i Bilten javne nabave u RH odnedavno su prisutni i na društvenoj mreži LinkedIn!

Temporis savjetovanje sa svojim suradnicima niz godina provodi certificirane edukacije javnog i privatnog sektora te pruža savjetodavne usluge na temu javne nabave u Republici Hrvatskoj i regiji. Na LinkedIn profilu Temporis savjetovanja možete pratiti objavljene aktualne programe usavršavanja te biti upoznati s najnovijim aktualnostima iz područja javne nabave. Neke od tema koje obrađujemo na programima usavršavanja su: planiranje javne nabave, istraživanje tržišta, ESPD, ENP,  jednostavna javna nabava, sukob interesa u javnoj nabavi, financijske korekcije i javna nabava, primjena EOJN-a RH, izvršenje ugovora i okvirnih sporazuma, provođenje otvorenog postupka javne nabave, ograničenog postupka, dinamičkog sustava, detaljna analiza svih faza postupka (priprema i objava poziva i dokumentacije, komunikacija u postupku, otvaranje ponuda, pregled i ocjena ponuda, odlučivanje naručitelja i sklapanje ugovora), opis predmeta nabave i tehničke specifikacije, pravna zaštita (aktualne odluke DKOM-a i presude VUS-a), zelena javna nabava, osnove za isključenje, građevinski radovi i javna nabava i još mnogo toga.

LinkedIn profil Temporis savjetovanja dostupan je OVDJE.

Bilten javne nabave u RH je prva redovita stručna publikacija koja se bavi cjelokupnim ciklusom javne nabave, koju čini i pripadajuća aplikacija s mnoštvo korisnih materijala za naručitelje i ponuditelje. U aplikaciji možete pratiti i pretraživati sve brojeve Biltena javne nabave, česta pitanja, mišljenja nadležnih institucija, stručne članke iz područja javne nabave, propise, hodograme postupaka javne nabave, praksu DKOM-a, VUS-a i Suda EU te stručne materijale. Na LinkedIn profilu Biltena javne nabave u RH, uz najnovije aktualnosti iz područja javne nabave, možete pratiti sve novosti vezane za BJN aplikaciju te objavu novog sadržaja u istoj. U aplikaciji pronađite točne i pravovremene informacije potrebne svim naručiteljima i ponuditeljima.

LinkedIn profil Biltena javne nabave u RH dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

08.05.2024.

Javna nabava, novi EOJN RH – objavljena su česta pitanja i odgovori u Biltenu javne nabave vezana za novi EOJN RH

U okviru pretplate na Biltenu javne nabave imate pristup Mreži znanja, Česta pitanja - gdje se nalazi preko 3.300 odgovora na pitanja iz prakse javne nabave RH (od 2016. - 2024. godine). Pitanja i odgovore možete pretraživati putem mnogobrojnih filtera i tražilice, te brzo doći do direktnog odgovora na problem koji imate. U BJN aplikaciji objavljeno je preko 60 novih pitanja i odgovora, namijenjenih i naručiteljima i ponuditeljima,vezanih uz novi EOJN RH.

26.04.2024.

Europska komisija pokrenula je prvu istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu

Europska komisija je 24. travnja 2024. godine po prvi puta pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu (IMN). Istraga je pokrenuta kao odgovor na mjere i postupke na kineskom tržištu javne nabave medicinskih proizvoda kojima se nepravedno diskriminiraju europska poduzeća i proizvodi.

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

Sve Novosti