Propisi EU o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom – Komunikacija Europske komisije

Europska komisija je 9. rujna 2015. godine donijela Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM(2015) 454 final. U ovoj Komunikaciji daje se pregled mogućnosti koje javni naručitelji, ugovorna tijela, imaju za brzo pružanje infrastrukture (smještaja), kao i najnužnijih potrepština i usluga nastalih zbog iznenadnog i znatno povećanog priljeva tražitelja azila. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave.

Više o Komunikaciji možete vidjeti OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti