Javna nabava – objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2022. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izradilo je i objavilo Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu. Obveza izrade i objave godišnjeg statističkog izvješća o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj propisana je člankom 441. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22).

Izvješće je izrađeno na temelju podataka objavljenih na https://eojn.nn.hr, generiranjem svih podataka koji se odnose na objavljene ugovore/okvirne sporazume tijekom 2022. godine. Sve novčane vrijednosti u ovom Izvješću izražene su u kunama, bez PDV-a. Izvješće sadrži statističke podatke o sustavu javne nabave u RH koje bi trebali poznavati svi naručitelji i ponuditelji.

Statističko izvješće o javnoj nabavi u RH za 2022. godinu dostupno je OVDJE.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti