Objavljena je Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničkoj komunikaciji u žalbenom postupku

Na stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) objavljena je Obavijest o načinu dostave žalbe i elektroničke komunikacije u žalbenom postupku.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 114/22) od 11. listopada 2022. isključivi način dostave žalbe DKOM-u je elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (sustav e-Žalbe). Žalbe koje nisu dostavljene kroz sustav e-Žalba će se odbaciti.

Obavijesti u cijelosti možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti