Objavljene su Posebne uzance o građenju

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17, 25/19) donijele su Posebne uzance o građenju. Posebnim uzancama o građenju uređuju se odnosi između ugovorno povezanih naručitelja i izvođača (ugovaratelja) u poslovima građenja, a ne primjenjuju se ako su ugovaratelji isključili njihovu primjenu.

Posebne uzance o građenju objavljene su 13. prosinca 2021. godine (Narodne novine, br. 137/21) te se primjenjuju po isteku osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

Posebne uzance o građenju primjenjuju se na ugovore sklopljene nakon početka primjene ovih Posebnih uzanci o građenju.

Posebne uzance dostupne su OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti