Javna nabava – Novine iz Pravilnika o izobrazbi

Što nam novo donosi ovaj Pravilnik?  

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine, br. 154/23) stupio je na snagu 1. siječnja 2024. godine. Ovim Pravilnikom propisuju se program izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe, način izdavanja i obnavljanja certifikata te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području javne nabave. U nastavku su navedene neke od novosti.

On-line edukacije (obveza uključene kamere)

Pravilnik propisuje obvezu uključene kamere za sve polaznike on-line programa usavršavanja.

Ako se program stručnog usavršavanja provodi on-line moraju biti kumulativno ispunjeni uvjeti:

  • stručne osobe moraju izvoditi predavanje u realnom vremenu,
  • svi polaznici moraju imati uključene kamere u realnom vremenu, a mikrofone prema potrebi.

Obrazac kvalitativne procjene

Polaznik programa usavršavanja/programa izobrazbe obvezan je u sustavu e-Izobrazba ispuniti obrazac kvalitativne procjene održanog programa usavršavanja/programa izobrazbe.

Nakon održanog programa i dostavljenog izvješća Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, polaznici na svoju mail adresu zaprimaju link kojim pristupaju Upitniku za ocjenu programa izobrazbe i stručnog usavršavanja. Popunjavanje upitnika je anonimno, ali obvezatno. Ocjenjuje se Program, Nositelj programa, Predavači i to ocjenama od 1 (Neprihvatljivo) do 5 (Izvrsno).

Na temelju analize ispunjenih upitnika te rezultata samoprocjene iz članka 41. stavka 6. Pravilnika, tijelo nadležno za politiku javne nabave objaviti će na Portalu javne nabave rezultate analize kako bi nositelji programa usavršavanja imali uvid o temama iz Priloga 3. koje dodatno treba osnažiti s ciljem/u svrhu jačanja kompetencija dionika u području javne nabave.

Pravilnik izrijekom zabranjuje istovremeno održavanje on-line i otvorenog usavršavanja

Za održavanje pojedinačnog programa stručnog usavršavanja dopušteno je podnijeti samo jedan zahtjev za odobrenje provedbe otvorenog programa stručnog usavršavanja ili on-line programa stručnog usavršavanja.

U slučaju da nositelj programa za održavanje pojedinačnog programa stručnog usavršavanja podnese i zahtjev za odobrenje provedbe otvorenog i on-line programa stručnog usavršavanja, MINGOR nositelju programa putem sustava e-Izobrazba neće odobriti niti jedan zahtjev.

ProcurCompEU – popis tema stručnog usavršavanja

Prilog 3. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave donosi popis tema stručnog usavršavanja (pobrojano je 30 tema).

ProcurCompEU je dobrovoljni alat koji je razvila i omogućila Europska komisija kao pomoć dionicima u području javne nabave u utvrđivanju kompetencija te određivanju kompetencija koje treba osnažiti.

ProcurCompEU prilagođen je hrvatskom sustavu izobrazbe u području javne nabave i nalazi se na stranici tijela državne uprave nadležnom za politiku javne nabave – Portal javne nabave, a sastoji se od online upitnika za samoprocjenu, Priručnika za ocjenjivanje i razvijanje kompetencija u području javne nabave i Smjernica za primjenu ProcurCompEU alata.

Svi Programi usavršavanja organizirani od strane Temporis savjetovanja d.o.o., od 1. ožujka 2024. provode se u skladu s novim Pravilnikom o izobrazbi. Programe usavršavanja možete pogledati OVDJE.

Pravilnik o izobrazbi možete pročitati OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti