Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku – Odluka i Uredbe Vijeća EU

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. Odlukom je utvrđeno da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Odluka Vijeća (EU) 2022/1211 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku. Uredbom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1208 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1207 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1207 dostupna je OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti