Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku – Odluka i Uredbe Vijeća EU

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. Odlukom je utvrđeno da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Odluka Vijeća (EU) 2022/1211 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku. Uredbom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1208 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1207 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1207 dostupna je OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti