Uvođenje eura kao službene valute u Republiku Hrvatsku – Odluka i Uredbe Vijeća EU

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Odluku Vijeća (EU) 2022/1211 od 12. srpnja 2022. godine o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. siječnja 2023. Odlukom je utvrđeno da Republika Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Odluka Vijeća (EU) 2022/1211 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1208 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Hrvatsku. Uredbom je utvrđeno da se stopa konverzije određuje na 7,53450 kuna za jedan euro. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1208 dostupna je OVDJE.

Vijeće Europske unije donijelo je 12. srpnja 2022. Uredbu Vijeća (EU) 2022/1207 od 12. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Hrvatskoj. Ova Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Uredba Vijeća (EU) 2022/1207 dostupna je OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti