Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave), objavilo je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr). Pristup modulu za izradu statističkih izvješća za 2015. biti će omogućen od 8. veljače 2016. Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku Izvješća pod kojom će se nalaziti:

  • a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove (naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti ove podatke) i
  • b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima (automatski se generiraju).

Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2015. godinu možete pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti