Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave), objavilo je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr). Pristup modulu za izradu statističkih izvješća za 2015. biti će omogućen od 8. veljače 2016. Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku Izvješća pod kojom će se nalaziti:

  • a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove (naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti ove podatke) i
  • b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima (automatski se generiraju).

Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2015. godinu možete pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti