Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu

Ministarstvo gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave), objavilo je Uputu o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 181. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi izvješća o javnoj nabavi za prethodnu godinu putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr). Pristup modulu za izradu statističkih izvješća za 2015. biti će omogućen od 8. veljače 2016. Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku Izvješća pod kojom će se nalaziti:

  • a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove (naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti ove podatke) i
  • b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima (automatski se generiraju).

Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2015. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2015. godinu možete pronaći OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti