BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret (Kolin), društvo s poslovnim nastanom u Turskoj, osporavalo je odluku hrvatskog javnog naručitelja da dodijeli ugovor o javnoj nabavi radova za modernizaciju željezničke infrastrukture između dvaju hrvatskih gradova. Nakon odluke DKOM-a, Kolin je uložio i tužbu Visokom upravom sudu.

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

U zahtjevu VUS RH Sudu EU postavlja tri pitanja:

  • Dopušta li članak 76. (Direktive 2014/25) u vezi s člankom 36. te Direktive naručitelju da uzme u obzir dokumente koje je ponuditelj prvi put dostavio nakon proteka roka za dostavu ponuda, a koji dokumenti nisu bili obuhvaćeni inicijalnom ponudom i kojima se dokazuju činjenice koje ponuditelj nije naveo u inicijalnoj ponudi?
  • Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, treba li članak 76. (Direktive 2014/25) u vezi s člankom 36. te Direktive tumačiti na način da im se protivi to da nakon što je poništena prva odluka o odabiru i predmet vraćen naručitelju na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj traži od gospodarskog subjekta nadopunu dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u postupku javne nabave, a koji nisu bili obuhvaćeni inicijalnom ponudom, poput popisa izvršenih radova, nadopunjenog referencom koja nije bila na izvornom popisu radova odnosno koja nije bila sastavni dio inicijalne ponude?
  • Treba li članak 76. (Direktive 2014/25) u vezi s člankom 36. te Direktive tumačiti na način da im se protivi to da nakon što je poništena prva odluka o odabiru i predmet vraćen naručitelju na ponovni postupak pregleda i ocjene ponuda gospodarski subjekt dostavi javnom naručitelju dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za sudjelovanje u postupku javne nabave, a koji nisu bili obuhvaćeni inicijalnom ponudom, poput popisa izvršenih radova, nadopunjenog referencom koja nije bila na izvornom popisu radova, odnosno koja nije bila sastavni dio inicijalne ponude?

U kontekstu te tužbe VUS RH je zatražio od Suda EU da pojasni okolnosti u kojima javni naručitelji, nakon isteka roka za podnošenje ponuda, mogu od ponuditelja zahtijevati njihove ispravke ili pojašnjenja.

Nezavisni odvjetnik Suda EU, g. Anthony Collins, u svom mišljenju prije svega razmatra dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku. Navodi da se, što se tiče gospodarskih subjekata iz trećih zemalja, samo oni s poslovnim nastanom u zemlji koja je stranka Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o javnoj nabavi (GPA) ili drugog međunarodnog sporazuma o javnoj nabavi koji je obvezujući za Uniju, mogu pozivati na odredbe Direktive o javnoj nabavi.

Budući da društvo Kolin nema poslovni nastan u takvoj zemlji, ono nije ovlašteno sudjelovati u postupku javne nabave koji je uređen Direktivama EU o javnoj nabavi, i ne može se, slijedom toga, pozvati na odredbe te direktive pred sudovima države članice.

Mišljenje nezavisnog odvjetnika možete pronaći u BJN RH aplikaciji u rubrici Presude Suda EU klikom na OVDJE.

Navedeno mišljenje dostupno je u potpunosti pretplatnicima u Premium modelu pretplate.

Više o Biltenu javne nabave, kao i o modelima pretplate, pronađite OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

05.03.2024.

Webinar 28. ožujka 2024. (javna nabava): Za što mogu koristiti BJN aplikaciju?

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 28. ožujka 2024. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada. Za prijavu na webinar pošaljite e-mail na bilten@temporis.hr

Sve Novosti