Objavljen je Vodič kroz novi sustav javne nabave – korak po korak

Objavljen je peti broj Biltena javne nabave, kao posebno izdanje, koje ima 34 članka, 316 stranica i hodograme za svaki postupak. Pisan je u A4 formatu. Obrađen je cijeli ZJN 2016, kako bi osobe s iskustvom ili novi stručnjaci mogli imati promjene u sustavu na jednom mjestu.

Pisan je po načelu korak po korak, kako bi sudionicima u postupku javne nabave (naručiteljima i ponuditeljima) pružio potrebne informacije. Autori stručnih radova su osobe s iskustvom, koje su ili pisale ZJN 2016, ili imaju višegodišnje iskustvo u provođenju postupaka javne nabave te im ovo nije prva promjena ZJN-a u karijeri.

Tiskano izdanje ovog broja Biltena dostupno je u pojedinačnoj prodaji po cijeni od: 320,00 kuna + PDV. Trošak poštarine plaća izdavač.

Narudžbu tiskanog izdanja Biltena br.5 možete napraviti OVDJE.

Sadržaj možete pregledati OVDJE.

Sve informacije o pretplati na Bilten javne nabave dostupne su OVDJE.

VODIČ KROZ NOVI SUSTAV JAVNE NABAVE, razrađuju novi ZJN 2016, i obuhvaća: institucionalni okvir, načela javne nabave,izuzeća od primjene ZJN-a, otvoreni i ograničeni postupak, pregovaračke postupke, natjecateljski dijalog, natjecateljski postupak uz pregovore, partnerstvo za inovacije, društvene i druge usluge, objave, rokove, istraživanje tržišta,dokumentaciju o nabavi, osnove isključenja, uvjete sposobnosti, ESPD, ENP, izvršenje ugovora, pravnu zaštitu, središnju nabavu, pitanja sukoba interesa, borbu protiv korupcije, JPP i koncesije kao dio sustava javne nabave, prekršajne i kaznene odredbe. 

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti