Objavljene su Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) objavilo je Smjernice za jednostavnu nabavu. Smjernice su sastavni dio Akcijskog plana Ministarstva i izrađene su s ciljem jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave.

Ovim Smjernicama daju se upute naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, odnosno nabave do pragova za primjenu ZJN 2016, sukladno načelima javne nabave. Također, Smjernice sadrže i primjere dobre prakse koje naručitelji mogu slijediti prilikom izrade svog općeg akta kojim se uređuju pravila za jednostavnu nabavu.

Smjernicama možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

29.09.2023.

Javna nabava – Poslovni dnevnik prepoznao važnost Biltena javne nabave u RH

Poslovni dnevnik, prve poslovne dnevne novine i internetski portal u Republici Hrvatskoj, prepoznao je važnost Biltena javne nabave u RH te objavio članak pod nazivom „Bilten s aplikacijom koja daje odgovore na 95% problema“.

28.09.2023.

Javna nabava – Temporis savjetovanje počinje s edukacijama o radu novog Elektroničkog oglasnika javne nabave EOJN RH

Temporis savjetovanje počinje s certificiranim programima usavršavanja posvećenih korištenju novog EOJN-a RH i drugim srodnim temama. Cilj ovih edukacija je osigurati da svi sudionici postupaka javne nabave imaju potrebno znanje i vještine za učinkovito korištenje platforme. U nastavku su datumi prvih certificiranih programa usavršavanja na kojima će se predavati o novom EOJN-u RH.

26.09.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve Novosti