Objavljene su Smjernice za provedbu postupaka jednostavne nabave

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Uprava za trgovinu i politiku javne nabave) objavilo je Smjernice za jednostavnu nabavu. Smjernice su sastavni dio Akcijskog plana Ministarstva i izrađene su s ciljem jačanja antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave.

Ovim Smjernicama daju se upute naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, odnosno nabave do pragova za primjenu ZJN 2016, sukladno načelima javne nabave. Također, Smjernice sadrže i primjere dobre prakse koje naručitelji mogu slijediti prilikom izrade svog općeg akta kojim se uređuju pravila za jednostavnu nabavu.

Smjernicama možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti