Objavljen je 29. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 29 Kratki prikaz novina u sustavu javne nabave – uvođenje eura, izmjene ZJN-a i drugo“ objavljen je u ožujku 2023.

Što je cilj ovog broja Biltena? Pred Vama se nalazi dvadeset i deveti broj Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj s kojim ulazimo u osmu godinu postojanja. Kao i u prethodnim godinama, radimo na konstantnom unapređenju sadržaja Biltena te naručiteljima i ponuditeljima nudimo informacije koje olakšavaju i unapređuju svakodnevni rad. Iza svakog broja Biltena dosta je sati rada autora i uredništva kako bi sadržaj Biltena bio u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima te praksom nadležnih institucija.

Kojim pitanjima se bavimo u ovom broju Biltena? Obuhvaćena su pitanja iz raznih područja javne nabave kao što su: Kratki prikaz novina u sustavu javne nabave – uvođenje eura, izmjene ZJN-a i drugo, Utjecaj izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi na žalbeni postupak; ESPD – propisi, praksa i tehnički zahtjevi; Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj – nova Internet stranica i aplikacija.

Novine u sustavu javne nabave. Izmjene ZJN-a, uvođenje eura, uvođenje obvezne e-Žalbe te naknade za pokretanje žalbenog postupka imale su bitan utjecaj na cijeli sustav javne nabave. Uslijed novih pravila o e-Žalbi i novih iznosa novčanih naknada postoji dosta odluka DKOM-a u kojima se žalbe odbacuju kao neuredne i nepravodobne. Napravljen je pregled svih novina u sustavu te pregled prakse DKOM-a iz koje je jasno vidljivo na koji način će ova institucija primjenjivati nove članke ZJN-a vezane za e-Žalbu i žalbeni postupak.

ESPD – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi već je više od sedam godina u upotrebi u sustavu javne nabave u RH. Iako smo raščistili veliki broj problema u primjeni ESPD-a, primjetno je da još uvijek postoji dosta pogrešaka naručitelja i gospodarskih subjekata, pa samim time postoji i niz odluka nadležnih tijela u sustavu javne nabave koje pomažu i pokazuju smjer postupanja u postupcima javne nabave. U ovom Biltenu objašnjavaju se najvažnije informacije o primjeni ESPD-a u praksi te se upozoravaju naručitelji i ponuditelji na najčešće pogreške u sustavu.

SADRŽAJ Biltena br. 29 možete pogledati OVDJE.

OVAJ BROJ DONOSI TEME:

  • Kratki prikaz novina u sustavu javne nabave – uvođenje eura, izmjene ZJN-a
  • Utjecaj izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi na žalbeni postupak
  • ESPD – propisi, praksa i tehnički zahtjevi
  • Bilten javne nabave u RH – nova internet stranica i aplikacija
Cijena:

42,47 EUR

+ PDV

*Trošak poštarine za narudžbe unutar RH plaća izdavač.

Ukoliko imate pitanja o Biltenu slobodno ih postavite na e-mail adresu bilten@temporis.hr ili broj telefona 01 6431 872.

Sljedeće novosti

08.05.2024.

Javna nabava, novi EOJN RH – objavljena su česta pitanja i odgovori u Biltenu javne nabave vezana za novi EOJN RH

U okviru pretplate na Biltenu javne nabave imate pristup Mreži znanja, Česta pitanja - gdje se nalazi preko 3.300 odgovora na pitanja iz prakse javne nabave RH (od 2016. - 2024. godine). Pitanja i odgovore možete pretraživati putem mnogobrojnih filtera i tražilice, te brzo doći do direktnog odgovora na problem koji imate. U BJN aplikaciji objavljeno je preko 60 novih pitanja i odgovora, namijenjenih i naručiteljima i ponuditeljima,vezanih uz novi EOJN RH.

26.04.2024.

Europska komisija pokrenula je prvu istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu

Europska komisija je 24. travnja 2024. godine po prvi puta pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu (IMN). Istraga je pokrenuta kao odgovor na mjere i postupke na kineskom tržištu javne nabave medicinskih proizvoda kojima se nepravedno diskriminiraju europska poduzeća i proizvodi.

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

Sve Novosti