Objavljen je Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 03.06.2022. donijela Odluku o davanju suglasnosti na Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Etički kodeks određuje skup etičkih načela nužnih za uspješno obnašanje poslova članova, državnih službenika i namještenika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Pitanja uređena ovim Etičkim kodeksom temelje se na zakonskom okviru kojim su uređena pravila ponašanja državnih službenika, pitanja sprječavanja sukoba interesa, ostvarivanja pristupa informacijama i transparentnosti.

Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti