Objavljen je Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 03.06.2022. donijela Odluku o davanju suglasnosti na Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Etički kodeks određuje skup etičkih načela nužnih za uspješno obnašanje poslova članova, državnih službenika i namještenika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Pitanja uređena ovim Etičkim kodeksom temelje se na zakonskom okviru kojim su uređena pravila ponašanja državnih službenika, pitanja sprječavanja sukoba interesa, ostvarivanja pristupa informacijama i transparentnosti.

Etički kodeks Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti