Ispravak CPV-a: usluge prevođenja na usluge pismenog prevođenja

Europska komisija donijela je Uredbu Komisije (EU) 2022/943 od 17. lipnja 2022. o ispravku određenih jezičnih verzija Priloga I. Uredbi (EZ) br.2195/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) budući da:

  1. Estonska i hrvatska jezična verzija Uredbe (EZ) br. 2195/2002 sadržavaju pogrešku u Prilogu I, u tablici „Glavni rječnik”, drugom stupcu, u pogledu oznake 79530000-8 Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV).
  2. Estonsku i hrvatsku jezičnu verziju Priloga I. Uredbi (EZ) br. 2195/2002 trebalo bi stoga na odgovarajući način ispraviti. To ne utječe na ostale jezične verzije.

Navedenom Uredbom Komisije (EU) 2022/943 u estonskoj i hrvatskoj jezičnoj verziji izmijenjen je tekst koji se odnosi na CPV oznaku 79530000-8. Tekst „Usluge prevođenja“ zamjenjuje se riječima „Usluge pismenog prevođenja“.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu EU i možete je pročitati OVDJE .


Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti