Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 21. srpnja 2022. donijela Nacrt s konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi.

Najznačajnije novine u Zakonu su vezane uz mijenjanje valute iz kune u euro. Tako se u člancima u kojima su do sada bile izražene vrijednosti u hrvatskim kunama, sukladno fiksnom tečaju konverzije, vrijednosti izražavaju u odgovarajućem iznosu u eurima.

Uz navedeno, mijenjaju se i dopunjuju odredbe vezane uz pravnu zaštitu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.  

Nacrt s konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi dostupan je OVDJE.

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti