Nova internet stranica Biltena javne nabave u RH i pripadajuća aplikacija (BJN)

Bilten javne nabave u RH je prva stručna literatura u području javne nabave. Već sedam godina osigurava Vam kontinuirani izvor novosti, informacija i odgovara na pitanja o svim procesima javne nabave. Došlo je vrijeme da postojeću Internet stranicu Biltena, koju ste već dugo vremena koristili, pošaljemo u mirovinu. Ova stranica biti će Vam dostupna do kraja ožujka 2023.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako su nova Internet stranica Biltena te pripadajuća aplikacija dostupne za korištenje. Aplikacija Biltena javne nabave (BJN) izrađena je sukladno Vašim prijedlozima i traženjima, kako bi Vam sadržaj bio dostupan na brži i pregledniji način koristeći više od 500 filtera.

Putem aplikacije, uz odgovarajuću pretplatu, možete:

 • pristupiti Internet izdanjima Biltena, sada uz napredne mogućnosti filtriranja,
 • pristupiti rubrici „Česta pitanja“ u skladu s aktivnom pretplatom (dostupno je više od 2.500 aktivnih pitanja i odgovora), sada uz napredne mogućnosti filtriranja,
 • pregledati aktualna mišljenja nadležnih institucija iz područja javne nabave,
 • pregledati propise RH i EU vezane za javnu nabavu,
 • pregledati hodograme s detaljnim vizualnim prikazom postupaka javne nabave,
 • pristupiti rubrici „Stručni članci“ koju pišu stručnjaci praktičari u području javne nabave,
 • pristupiti aktualnim odlukama DKOM-a i presudama VUS-a,
 • voditi vlastite bilješke za lakši pristup željenim informacijama,
 • koristiti brojne filtere unutar svih kategorija kako bi što lakše došli do traženih informacija,
 • ostvariti do 7 savjeta godišnje (telefonom),
 • sudjelovati na 3 necertificirana on-line predavanja u trajanju od dva nastavna sata.

Novoj Internet stranici Biltena možete pristupiti OVDJE.

Aplikaciji BJN, uz prethodnu registraciju, možete pristupiti OVDJE.

Svim postojećim pretplatnicima Biltena javne nabave u RH, administratori Biltena napraviti će registraciju, kreirati korisničke profile te ih o tome obavijestiti e-mailom i telefonom.

Novi pretplatnici za pristup aplikaciji trebaju sami napraviti registraciju, koja se radi u samo nekoliko koraka. Registriranjem ostvarujete pravo pregleda aplikacije u Početnom modelu, koji je bez naknade. Registrirajte se i pogledajte što Vam BJN aplikacija ima sve za ponuditi.

Pretplatite se i obogatite svoje znanje u području javne nabave!

Za bilo kakva dodatna pitanja slobodna nam pošaljite e-mail na bilten@temporis.hr ili nas nazovite na +385 (0)1 6431 872.

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti