MINGOR objavio uputu o nepravilnostima u primjeni novog EOJN-a RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Uputu naručiteljima o uočenim nepravilnostima u EOJN-u RH, koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi.

MINGOR ističe da pojedini naručitelji, uz generiranu dokumentaciju o nabavi iz sustava EOJN-a RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu dokumentaciju o nabavi, kao što je to bio slučaj u „starom“ EOJN-u RH.

MINGOR skreće pozornost da se dokumentacija o nabavi u novoj IT platformi EOJN RH izrađuje na drugačiji način u odnosu na „stari“ EOJN RH, a sve sukladno Uputama o izradi dokumentacije o nabavi koje se nalaze na sučelju EOJN-a RH, te MINGOR traži postupanje sukladno istima.

Također, MINGOR ističe da (kao tijelo nadležno za politiku javne nabave, sukladno članku 401. stavku 2. ZJN-a 2016) ima pravo na žalbu. Stoga, ovo tijelo može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na dokumentaciju o nabavi u postupcima javne nabave u kojima se utvrdi neusklađenost odredbi dokumentacije o nabavi sa ZJN-om 2016 i njegovim podzakonskim propisima.

Dalje MINGOR poziva naručitelje da prouče Upute o korištenju novog EOJN-a RH, a naručitelje koji su objavili „dvostruku dokumentaciju o nabavi“, poziva da izmijene dokumentaciju o nabavi u EOJN-u RH, sukladno novoj metodologiji rada na novoj IT platformi EOJN-a RH.

Uputama MINGOR-a možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti