MINGOR objavio uputu o nepravilnostima u primjeni novog EOJN-a RH

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) objavilo je Uputu naručiteljima o uočenim nepravilnostima u EOJN-u RH, koje se odnose na izradu dokumentacije o nabavi.

MINGOR ističe da pojedini naručitelji, uz generiranu dokumentaciju o nabavi iz sustava EOJN-a RH, u dijelu gdje je omogućeno učitavanje tehničke dokumentacije specifične za predmet nabave kreirane izvan sustava, učitavaju cjelovitu dokumentaciju o nabavi, kao što je to bio slučaj u „starom“ EOJN-u RH.

MINGOR skreće pozornost da se dokumentacija o nabavi u novoj IT platformi EOJN RH izrađuje na drugačiji način u odnosu na „stari“ EOJN RH, a sve sukladno Uputama o izradi dokumentacije o nabavi koje se nalaze na sučelju EOJN-a RH, te MINGOR traži postupanje sukladno istima.

Također, MINGOR ističe da (kao tijelo nadležno za politiku javne nabave, sukladno članku 401. stavku 2. ZJN-a 2016) ima pravo na žalbu. Stoga, ovo tijelo može izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave na dokumentaciju o nabavi u postupcima javne nabave u kojima se utvrdi neusklađenost odredbi dokumentacije o nabavi sa ZJN-om 2016 i njegovim podzakonskim propisima.

Dalje MINGOR poziva naručitelje da prouče Upute o korištenju novog EOJN-a RH, a naručitelje koji su objavili „dvostruku dokumentaciju o nabavi“, poziva da izmijene dokumentaciju o nabavi u EOJN-u RH, sukladno novoj metodologiji rada na novoj IT platformi EOJN-a RH.

Uputama MINGOR-a možete pristupiti OVDJE.

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti