UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)

Izmjene u sustavu javne nabave vezane za e-ponude su pred nama. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) svi naručitelji obvezni su omogućiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave. Isključivo elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obvezna od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti te od 1. srpnja 2016. u postupcima javne nabave male vrijednosti. Od 1. srpnja 2016. papirnate ponude više se neće koristiti u sustavu javne nabave RH.

Ove Upute su sastavljene kako bi pomogle svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u korištenju sustava EOJN-a i postupku predaje elektroničkih ponuda. Upute sadrže informacije neophodne za korištenje EOJN-a u dijelu koji se odnosi na potencijalne ponuditelje/natjecatelje. Pregled i preuzimanje Uputa moguće je bez naknade.

UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u RH.

EOJN olakšava rad u pripremi ponuda i osigurava pravodobni pristup informacijama svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Navedeno je omogućeno gospodarskim subjektima koji su registrirani u EOJN-u, putem automatske e-pošte od strane EOJN-a, koja sukladno aktivnostima gospodarskog subjekta (prvenstveno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i/ili njezinih priloga), pristiže na adresu e-pošte korisnika. Kako biste uspjeli predati valjanu ponudu koja će zadovoljavati sve zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje i propisa iz područja javne nabave, potrebna je priprema i stjecanje znanja prije izrade i slanja prve e-ponude. Upute su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u listopadu 2015. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećim mjesecima moguće izmjene u sustavu, pa tako i izmjene ovih Uputa.


Sljedeće novosti

01.06.2023.

SAFU – ažurirane Upute za korisnike bespovratnih sredstava

SAFU na svojim web stranicama objavljuje upute za korisnike bespovratnih sredstava o pripremi dokumentacije o nabavi te popis najčešćih pogrešaka prilikom provođenja postupaka javne nabave financiranih u okviru ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

29.05.2023.

BJN RH – Mišljenja institucija vezana za povećanje cijene ugovora iz javne nabave

U BJN aplikaciji, unutar kategorije Mreža znanja, nalazi se kategorija Mišljenja institucija koja čini skup aktualnih mišljenja nadležnih institucija (institucija EU-a, ministarstva, agencija) vezanih uz javnu nabavu. Ovo je kategorija koja se redovito ažurira i nadopunjuje novim mišljenjima. Sve pretplatnike Osnovnog i Premium modela pretplate obavještavamo kako su objavljenja tri nova mišljenja.

25.05.2023.

BJN RH – Pregled presuda Suda EU kroz aplikaciju

Bilten javne nabave je stručna literatura i aplikacija napravljena po mjeri naručitelja i ponuditelja! U osmoj godini postojanja, nakon izdanih 29 brojeva Biltena i više tisuća stranica stručnog teksta, našem ponosu dodali smo i aplikaciju sa novim sadržajem koji će zasigurno biti od velike pomoći u svakodnevnom radu. Kategorija Presude Suda EU obuhvaća 328 filtriranih presuda te predstavlja prvu ovakvu bazu podataka u EU. Za pretplatnike Biltena Premium model: obavještavamo Vas da je objavljeno novih 65 presuda Suda EU. Sve presude odnose se na sustav javne nabave te su filtrirane radi lakšeg pretraživanja i korištenja.

Sve Novosti