UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)

Izmjene u sustavu javne nabave vezane za e-ponude su pred nama. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) svi naručitelji obvezni su omogućiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave. Isključivo elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obvezna od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti te od 1. srpnja 2016. u postupcima javne nabave male vrijednosti. Od 1. srpnja 2016. papirnate ponude više se neće koristiti u sustavu javne nabave RH.

Ove Upute su sastavljene kako bi pomogle svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u korištenju sustava EOJN-a i postupku predaje elektroničkih ponuda. Upute sadrže informacije neophodne za korištenje EOJN-a u dijelu koji se odnosi na potencijalne ponuditelje/natjecatelje. Pregled i preuzimanje Uputa moguće je bez naknade.

UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u RH.

EOJN olakšava rad u pripremi ponuda i osigurava pravodobni pristup informacijama svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Navedeno je omogućeno gospodarskim subjektima koji su registrirani u EOJN-u, putem automatske e-pošte od strane EOJN-a, koja sukladno aktivnostima gospodarskog subjekta (prvenstveno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i/ili njezinih priloga), pristiže na adresu e-pošte korisnika. Kako biste uspjeli predati valjanu ponudu koja će zadovoljavati sve zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje i propisa iz područja javne nabave, potrebna je priprema i stjecanje znanja prije izrade i slanja prve e-ponude. Upute su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u listopadu 2015. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećim mjesecima moguće izmjene u sustavu, pa tako i izmjene ovih Uputa.


Sljedeće novosti

05.04.2024.

Jednostavna nabava – nova aplikacija po mjeri naručitelja i ponuditelja

Zadovoljstvo nam je predstaviti aplikaciju pod nazivom „Jednostavna nabava“. Kao rezultat znanja i prakse koje imamo u području javne nabave proizašla je jednostavna.hr. Riječ je o jedinstvenoj cloud aplikaciji namijenjenoj za potpuno upravljanje jednostavnom i javnom nabavom. Aplikacija unapređuje efikasnost procesa javne nabave, smanjuje administrativne radnje i pruža napredne mogućnosti upravljanja nabavom te predstavlja optimalan put za digitalizaciju procesa jednostavne i javne nabave.

29.03.2024.

Objavljen je 32. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 32 „Otvoreni postupak kroz novi Elektronički oglasnik javne nabave (EOJN RH) - korak po korak“ objavljen je u ožujku 2024.

12.03.2024.

BJN RH (javna nabava) – Mišljenje nezavisnog odvjetnika Suda EU o zahtjevu Visokog upravnog suda RH (C-652/22, Kolin Inşaat)

Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda. Riječ je o prvom takvom zahtjevu koji je podnesen od strane institucija iz sustava javne nabave RH od kada je Republika Hrvatska pristupila Europskoj uniji.

Sve Novosti