UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN)

Izmjene u sustavu javne nabave vezane za e-ponude su pred nama. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 83/13) svi naručitelji obvezni su omogućiti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave. Isključivo elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje postaje obvezna od 1. siječnja 2016. u postupcima javne nabave velike vrijednosti te od 1. srpnja 2016. u postupcima javne nabave male vrijednosti. Od 1. srpnja 2016. papirnate ponude više se neće koristiti u sustavu javne nabave RH.

Ove Upute su sastavljene kako bi pomogle svim zainteresiranim gospodarskim subjektima u korištenju sustava EOJN-a i postupku predaje elektroničkih ponuda. Upute sadrže informacije neophodne za korištenje EOJN-a u dijelu koji se odnosi na potencijalne ponuditelje/natjecatelje. Pregled i preuzimanje Uputa moguće je bez naknade.

UPUTE ZA PONUDITELJE – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (dalje u tekstu: EOJN) izrađene su sukladno važećem zakonodavstvu javne nabave u RH.

EOJN olakšava rad u pripremi ponuda i osigurava pravodobni pristup informacijama svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Navedeno je omogućeno gospodarskim subjektima koji su registrirani u EOJN-u, putem automatske e-pošte od strane EOJN-a, koja sukladno aktivnostima gospodarskog subjekta (prvenstveno preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i/ili njezinih priloga), pristiže na adresu e-pošte korisnika. Kako biste uspjeli predati valjanu ponudu koja će zadovoljavati sve zahtjeve iz dokumentacije za nadmetanje i propisa iz područja javne nabave, potrebna je priprema i stjecanje znanja prije izrade i slanja prve e-ponude. Upute su rađene temeljem dostupnih podataka iz sustava EOJN-a u listopadu 2015. Sustav e-nabave se svakodnevno razvija, kako se rješavaju problemi koji se pojavljuju tijekom njegovog korištenja, stoga su u sljedećim mjesecima moguće izmjene u sustavu, pa tako i izmjene ovih Uputa.


Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti