Javna nabava – Novi certificirani programi usavršavanja u listopadu!

Temporis savjetovanje je za Vas u listopadu pripremilo sedam programa usavršavanja (webinari i edukacije uživo) s aktualnim temama iz javne nabave, kao što su: novi EOJN RH, novi Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave, istraživanje tržišta, planiranje javne nabave za 2024. godinu, jednostavna nabava, upute za projektante – kako ispraviti najčešće propuste tijekom projektiranja u području javne nabave, osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, ESPD, financijske korekcije i javna nabava, otvoreni postupak, zelena javna nabava, javna nabava i usluge u gradnji, građevinski radovi i javna nabava, pravna zaštita.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave. Javna nabava traži iskustvo kroz sve faze postupka i mnogo više.

Prijavite se i na vrijeme rezervirajte svoje mjesto!

  • 06. listopada 2023. – NOVI EOJN RH, ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, PLANIRANJE, UPRAVLJANJE
  • 11. listopada 2023. – PLANIRANJE; JEDNOSTAVNA NABAVA – POSTUPAK I EOJN RH; NOVI EOJN RH
  • 13. listopada 2023. – JAVNA NABAVA I EU FONDOVI – UJEDNAČAVANJE POSTUPANJA NARUČITELJA SA STAVOVIMA INSTITUCIJA
  • 18. listopada 2023. – NOVINE U SUSTAVU – JAVNA NABAVA
  • 19. listopada 2023. – JAVNA NABAVA ZA POČETNIKE: OTVORENI POSTUPAK KROZ ZJN I NOVI ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH (EOJN RH)
  • 25. listopada 2023. – ISKLJUČENJA, SPOSOBNOST, ESPD, NOVI EOJN RH, ZELENA NABAVA
  • 26. listopada 2023. – JAVNA NABAVA – USLUGE U GRADNJI, UPUTE PROJEKTANTIMA, GRAĐEVINSKI RADOVI, PRAVNA ZAŠTITA

Više o navedenim edukacijama i načinima prijave pročitajte OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti