Javna nabava – Primjena novog EOJN-a RH za naručitelje i ponuditelje, korak po korak kroz praksu

Elektronički oglasnik javne nabave RH platforma je za provođenje postupaka javne nabave. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi na EOJN-u RH naručitelji objavljuju postupke javne nabave, dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

Puštanje novog EOJN-a RH u produkciju odvija se kroz tri faze:

 • od 18. rujna 2023. godine – omogućena je registracija korisnika,
 • od 28. rujna do 31. prosinca 2023. godine – objava postupaka javne nabave određenog broja naručitelja (tzv. pilot projekt),
 • od 1. siječnja 2024. godine – obvezna primjena za sve naručitelje i ponuditelje.

U aplikaciji Biltena javne nabave u RH objavljene su dvije grupe Čestih pitanja i odgovora pod nazivom:

 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) – za naručitelje

Ukoliko ste naručitelj i imate otvorenih pitanja i nedoumica vezanih uz primjenu novog EOJN-a RH te na koji način provesti postupak javne nabave kroz novi EOJN RH, ovdje možete saznati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Priprema i odustajanje od prethodnog savjetovanja kroz novi EOJN RH
 • Odgovori na primjedbe i prijedloge u vezi s prethodnim savjetovanjem kroz novi EOJN RH
 • Priprema i objava postupka i dokumentacije o nabavi kroz novi EOJN RH
 • Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata tijekom roka za dostavu ponuda
 • Izmjena dokumentacije o nabavi i postupka kroz novi EOJN RH
 • Automatsko otvaranje ponuda – novina u EOJN-u RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz novi EOJN RH
 • Početni koraci u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz novi EOJN RH
 • Komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz novi EOJN RH
 • Odluka o odabiru (odluka o poništenju) – priprema, slanje i objava kroz novi EOJN RH
 • Uvid u ponude kroz novi EOJN RH
 • Obavijest o rezultatima postupka – novi EOJN RH

Osim Čestih pitanja, u Biltenu br. 31 svim pretplatnicima dostupan je članak na više od 90 stranica u kojem je, korak po korak, prikazan rad naručitelja u novom EOJN-u RH.

 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) – za ponuditelje

Ukoliko ste ponuditelj i imate otvorenih pitanja i nedoumica vezanih uz primjenu novog EOJN-a RH te na koji način pripremiti i dostaviti ponudu kroz novi EOJN RH, ovdje možete saznati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Registracija ponuditelja – koje su korisničke i organizacijske uloge u novom EOJN-u RH
 • Prethodno savjetovanje – kako zainteresirani gospodarski subjekt (ponuditelj) komunicira s naručiteljem kroz novi EOJN RH
 • Kako zainteresirani gospodarski subjekt (ponuditelj) postavlja pitanja u postupku javne nabave
 • Kako ispuniti i dostaviti ESPD kroz novi EOJN RH
 • Kako se formira zajednica ponuditelja u novom EOJN-u RH
 • Kako se podnosi ponuda u novom EOJN-u RH
 • Kako pratiti otvaranje ponuda te preuzeti uvez ponude i zapisnik s otvaranja ponuda u novom EOJN-u RH
 • Kako se popunjava e-Katalog kroz novi EOJN RH
 • Kako ponuditelj komunicira s naručiteljem
 • Uvid u ponude – kako ponuditelj može izvršiti uvid u dokumentaciju postupka kroz novi EOJN RH
 • E-žalba – dodjela prava za zastupanje u žalbenom postupku, podnošenje i dopuna e-žalbe
 • Odgovor odabranog ponuditelja na e-žalbu

Pored navedenog, u aplikaciji BJN-a, objavljen je i članak pod nazivom „Uputa za ponuditelje – Primjena novog EOJN-a RH“.

U članku su, na preko 90 stranica, detaljnije objašnjeni koraci kako se ponuditelj registrira u novi EOJN RH te kako ponuditelj pretražuje objave na EOJN-u RH, komunicira s naručiteljem tijekom prethodnog savjetovanja, priprema i dostavlja svoju ponudu u postupku javne nabave te kako komunicira s naručiteljem tijekom postupka javne nabave, dostavlja e-žalbu kroz novi EOJN RH itd.

Poznavanje funkcionalnosti i mogućnosti koje nudi novi EOJN RH od presudne je važnosti za učinkovit i transparentan rad sustava javne nabave u RH. S obzirom na to da je EOJN RH centralno mjesto za objavljivanje postupaka javne nabave u RH, iznimno je važno da svi naručitelji i ponuditelji budu pravovremeno upoznati s promjenama koje donosi nova platforma EOJN-a RH, a sve kako bi na vrijeme prilagodili svoje poslovanje.

Navedenim čestim pitanjima, Biltenu te članku mogu pristupiti svi pretplatnici Biltena, a više o Biltenu i modelima pretplate pročitajte na www.biltenjavnenabave.hr

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

24.05.2024.

Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda? EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

Sve Novosti