Javna nabava – Primjena novog EOJN-a RH za naručitelje i ponuditelje, korak po korak kroz praksu

Elektronički oglasnik javne nabave RH platforma je za provođenje postupaka javne nabave. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi na EOJN-u RH naručitelji objavljuju postupke javne nabave, dok gospodarski subjekti sudjeluju kao ponuditelji u postupcima javne nabave.

Puštanje novog EOJN-a RH u produkciju odvija se kroz tri faze:

 • od 18. rujna 2023. godine – omogućena je registracija korisnika,
 • od 28. rujna do 31. prosinca 2023. godine – objava postupaka javne nabave određenog broja naručitelja (tzv. pilot projekt),
 • od 1. siječnja 2024. godine – obvezna primjena za sve naručitelje i ponuditelje.

U aplikaciji Biltena javne nabave u RH objavljene su dvije grupe Čestih pitanja i odgovora pod nazivom:

 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) – za naručitelje

Ukoliko ste naručitelj i imate otvorenih pitanja i nedoumica vezanih uz primjenu novog EOJN-a RH te na koji način provesti postupak javne nabave kroz novi EOJN RH, ovdje možete saznati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Priprema i odustajanje od prethodnog savjetovanja kroz novi EOJN RH
 • Odgovori na primjedbe i prijedloge u vezi s prethodnim savjetovanjem kroz novi EOJN RH
 • Priprema i objava postupka i dokumentacije o nabavi kroz novi EOJN RH
 • Komunikacija naručitelja i gospodarskih subjekata tijekom roka za dostavu ponuda
 • Izmjena dokumentacije o nabavi i postupka kroz novi EOJN RH
 • Automatsko otvaranje ponuda – novina u EOJN-u RH
 • Pregled i ocjena ponuda kroz novi EOJN RH
 • Početni koraci u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz novi EOJN RH
 • Komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda kroz novi EOJN RH
 • Odluka o odabiru (odluka o poništenju) – priprema, slanje i objava kroz novi EOJN RH
 • Uvid u ponude kroz novi EOJN RH
 • Obavijest o rezultatima postupka – novi EOJN RH

Osim Čestih pitanja, u Biltenu br. 31 svim pretplatnicima dostupan je članak na više od 90 stranica u kojem je, korak po korak, prikazan rad naručitelja u novom EOJN-u RH.

 • Novi Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) – za ponuditelje

Ukoliko ste ponuditelj i imate otvorenih pitanja i nedoumica vezanih uz primjenu novog EOJN-a RH te na koji način pripremiti i dostaviti ponudu kroz novi EOJN RH, ovdje možete saznati odgovore na sljedeća pitanja:

 • Registracija ponuditelja – koje su korisničke i organizacijske uloge u novom EOJN-u RH
 • Prethodno savjetovanje – kako zainteresirani gospodarski subjekt (ponuditelj) komunicira s naručiteljem kroz novi EOJN RH
 • Kako zainteresirani gospodarski subjekt (ponuditelj) postavlja pitanja u postupku javne nabave
 • Kako ispuniti i dostaviti ESPD kroz novi EOJN RH
 • Kako se formira zajednica ponuditelja u novom EOJN-u RH
 • Kako se podnosi ponuda u novom EOJN-u RH
 • Kako pratiti otvaranje ponuda te preuzeti uvez ponude i zapisnik s otvaranja ponuda u novom EOJN-u RH
 • Kako se popunjava e-Katalog kroz novi EOJN RH
 • Kako ponuditelj komunicira s naručiteljem
 • Uvid u ponude – kako ponuditelj može izvršiti uvid u dokumentaciju postupka kroz novi EOJN RH
 • E-žalba – dodjela prava za zastupanje u žalbenom postupku, podnošenje i dopuna e-žalbe
 • Odgovor odabranog ponuditelja na e-žalbu

Pored navedenog, u aplikaciji BJN-a, objavljen je i članak pod nazivom „Uputa za ponuditelje – Primjena novog EOJN-a RH“.

U članku su, na preko 90 stranica, detaljnije objašnjeni koraci kako se ponuditelj registrira u novi EOJN RH te kako ponuditelj pretražuje objave na EOJN-u RH, komunicira s naručiteljem tijekom prethodnog savjetovanja, priprema i dostavlja svoju ponudu u postupku javne nabave te kako komunicira s naručiteljem tijekom postupka javne nabave, dostavlja e-žalbu kroz novi EOJN RH itd.

Poznavanje funkcionalnosti i mogućnosti koje nudi novi EOJN RH od presudne je važnosti za učinkovit i transparentan rad sustava javne nabave u RH. S obzirom na to da je EOJN RH centralno mjesto za objavljivanje postupaka javne nabave u RH, iznimno je važno da svi naručitelji i ponuditelji budu pravovremeno upoznati s promjenama koje donosi nova platforma EOJN-a RH, a sve kako bi na vrijeme prilagodili svoje poslovanje.

Navedenim čestim pitanjima, Biltenu te članku mogu pristupiti svi pretplatnici Biltena, a više o Biltenu i modelima pretplate pročitajte na www.biltenjavnenabave.hr

Sljedeće novosti

31.01.2024.

Novi EOJN RH – Videosnimke online edukacija za rad u novom Elektroničkom oglasniku

S ciljem olakšavanja rada svim korisnicima, na web stranici novog EOJN-a RH objavljene su videosnimke online radionica za naručitelje i gospodarske subjekte održanih 11. i 12. siječnja 2024. godine. 

25.01.2024.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu – Uputa o sadržaju i dostavljanju za obveznike primjene ZJN-a

Obveza izrade godišnjih izvješća o javnoj nabavi za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, 114/22). Izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2024. godine. Bitno je napomenuti kako Izvješće naručitelji izrađuju putem „starog“ EOJN-a RH.

22.01.2024.

Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika – Postupci javne nabave

Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore donio je Tarifu o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 138/2023. Tarifa određuje način vrednovanja, obračunavanja i plaćanja odvjetničkih radnji i izdataka koje su stranke dužne platiti odvjetniku ili odvjetničkom društvu, za radnje obavljene po punomoći ili rješenju suda, pravosudnog ili drugog nadležnog tijela, temeljem Zakona o odvjetništvu.

Sve Novosti