OBJAVLJENO JE POSEBNO IZDANJE BJN-a: Vodič za jednostavnu nabavu, korak po korak

Pored redovnog broja BJN-a (broj 24) u prosincu 2021. godine objavljeno je posebno izdanje Biltena pod nazivom „Vodič – Kako upravljati jednostavnom nabavom (planiranje, postupak, izvršenje) – korak po korak“ kao naš božićni i novogodišnji dar svim pretplatnicima Biltena u 2021. godini te će ovaj broj biti dostupan u elektroničkom obliku.

Ovo posebno izdanje Biltena namijenjeno je svim naručiteljima u sustavu javne nabave, neovisno o njihovoj vrsti (javni ili sektorski), veličini ili unutarnjem ustroju. S druge strane, ponuditelji ovo izdanje Biltena mogu koristiti kako bi razumjeli postupanje naručitelja prilikom provođenja jednostavne nabave.

Što je cilj ovog broja Biltena? Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) odredio je da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Iako naručitelj samostalno, pomoću općeg akta, utvrđuje pravila igre za jednostavne nabave procijenjene vrijednosti, pitanja iz prakse su brojna i svakodnevna. Koji su koraci u pripremi općeg akta o jednostavnoj nabavi? Što je temelj za donošenje općeg akta o jednostavnoj nabavi? U kojem obliku i tko donosi opći akt o jednostavnoj nabavi? Što se može propisati u općem aktu o jednostavnoj nabavi (prijedlozi odredbi i obrazaca)? Kako se upravlja jednostavnom nabavom? Koji su propusti u jednostavnoj nabavi najčešći u RH? Koje nepravilnosti u postupanju naručitelja je utvrdila Državna revizija?

Cilj ovog broja Biltena jest ponuditi odgovore na navedena i mnoga druga pitanja te dati rješenja za probleme iz prakse. 

U sklopu Biltena se nalaze predloženi tekst i obrasci koji ne predstavljaju strogo zadanu formu u postupku jednostavne nabave, nego bi ih naručitelji trebali prilagoditi svojim potrebama, internoj organizaciji i svom načinu poslovanja. Cilj ovog Biltena je ukazati na temeljne dijelove postupka jednostavne nabave te kreiranim obrascima olakšati svakodnevni rad naručitelja.

SADRŽAJ možete pogledati OVDJE.

OVAJ BROJ DONOSI TEME:

  • Što naručitelji trebaju znati prije donošenja općeg akta o jednostavnoj nabavi ili njegovih izmjena,
  • Kako pripremiti opći akt o jednostavnoj nabavi (izmjenu akta) – priprema (izmjena) akta, korak po korak, 
  • Revizija javne (jednostavne) nabave – nalazi i preporuke, 
  • Obrasci.

Tiskano izdanje ovog broja Biltena dostupno je u pojedinačnoj prodaji po cijeni od:

320,00 kuna (+ PDV). Trošak poštarine plaća izdavač.

NARUDŽBU možete napraviti OVDJE.

Sljedeće novosti

28.11.2023.

Webinar (javna nabava): Prikaz svih funkcionalnosti BJN aplikacije – 19. prosinca 2023.

Pozivamo sve zainteresirane osobe da nam se pridruže na webinaru 19. prosinca 2023. na kome ćemo razgovarati o funkcionalnostima i mogućnostima koje pruža aplikacija Bilten javne nabave. Vrijeme održavanja webinara: 10:00 – 11:30h. Za sudjelovanje na webinaru ne plaća se naknada.

28.11.2023.

DKOM – Novi Zaključak o pravnom shvaćanju (javna nabava)

Kada predsjednik/ca Državne komisije temeljem članka 15. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13, 127/13, 74/14, 98/19. i 41/21) uoči u radu vijeća nejednako postupanje, postupanje protivno propisima te odredbama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije ili odstupanje od ustaljene prakse, sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja postupanja i prakse. Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici Državne komisije većinom glasova svih članova Državne komisije obvezno je za sva vijeća i članove Državne komisije.

21.11.2023.

Objavljen je 31. broj Biltena javne nabave u RH

Bilten javne nabave broj 31 „Novi Elektronički oglasnik javne nabave u RH (EOJN RH) – korak po korak“ objavljen je u studenom 2023.

Sve Novosti