Novosti

 

OBJAVLJEN JE OSMI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE U RH

četvrtak, 04.01.2018.

Bilten javne nabave br. 8 objavljen je u prosincu 2017.

Osmi broj Biltena javne nabave u RH, donosi niz informacija korisnih naručiteljima i ponuditeljima. Saznajte informacije iz prakse na vrijeme i prilagodite vlastito poslovanje.

SADRŽAJ možete pogledati...

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL REGISTAR UGOVORA

četvrtak, 04.01.2018.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) u EOJN-u RH objavljen je modul Registar ugovora. Modul je u funkciji od 1. siječnja 2018.

U EOJN-u RH OBJAVLJEN JE MODUL E-ŽALBA

srijeda, 03.01.2018.

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17) propisuje oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja informacijskih sustava Državne komisije i EOJN-a RH te druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom. Temeljem navedenog Pravilnika u EOJN-u RH izrađen je modul e-žalba....

JEDNA PONUDA JEDNA GRUPA

srijeda, 03.01.2018.

Temeljem članka 10. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH. Ako je predmet nabave podijeljen na grupe, ponuditelj dostavlja zasebnu ponudu za svaku grupu. Ova odredba primjenjuje se od 1....

UKIDANJE PROVJERE NAPREDNOG ELEKTRONIČKOG POTPISA

srijeda, 03.01.2018.

Od 1. siječnja 2018. iz EOJN-a RH ukida se funkcionalnost provjere naprednog elektroničkog potpisa.

Više informacija dostupno je OVDJE.