Novosti

 

EOJN RH – OBAVIJEST O PRODUŽENOJ MOGUĆNOSTI UNOSA PODATAKA ZA STATISTIČKO IZVJEŠĆE

petak, 10.04.2020.

Člankom 441. stavkom 2. ZJN-a propisano je da je naručitelj obvezan do 31. ožujka tekuće godine izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu. Sukladno Uputi za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2019. godinu...

DOSTAVA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE U DOBA PANDEMIJE (COVID-19) – PREPORUKA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

srijeda, 08.04.2020.

Na Portalu javne nabave, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je preporuku u vezi s pitanjima propisivanja i dostave jamstva za ozbiljnost ponude u doba pandemije (COVID-19).

Više informacija dostupno je...

ODLUKA VLADE RH KOJOM SE ZAUSTAVLJAJU ODREĐENI POSTUPCI JAVNE NABAVE

ponedjeljak, 06.04.2020.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu.

Odluka je objavljena u  Narodnim novinama br. 41/...

ODLUKA VLADE RH O UVJETIMA I KRITERIJIMA JAVNE NABAVE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

ponedjeljak, 06.04.2020.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o uvjetima i kriterijima koje pri javnoj nabavi moraju zadovoljiti poljoprivredni i prehrambeni proizvodi.

Odluka je objavljena u Narodnim novinama br. 41/2020. dana 3. travnja 2020. godine.

SMJERNICE EUROPSKE KOMISIJE VEZANE ZA JAVNU NABAVU U KRIZNOJ SITUACIJI

petak, 03.04.2020.

Europska komisija izdala je Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19. Pandemija COVID-19 globalna je zdravstvena kriza koja iziskuje brza i pametna rješenja te prilagodbu aktivnosti na povećanu potražnju za određenom robom i uslugama.

...