Novosti

 

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH - DOSTUPNOST OBJAVA JAVNE NABAVE DRUGIH DRŽAVA

srijeda, 20.06.2018.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) uvedena je novina koja pruža šire mogućnosti prvenstveno ponuditeljima u sustavu javne nabave koji svoje proizvode i usluge nude na tržištu izvan Republike Hrvatske. Novina u EOJN-u RH se odnosi na mogućnost praćenja objava javne nabave u dvije države članice Europske unije: u...

NAJAVLJUJEMO DESETI BROJ BILTENA JAVNE NABAVE

petak, 08.06.2018.

Deseti broj Biltena javne nabave će biti objavljen u zadnjem tjednu lipnja. U ovom broju biti će obuhvaćene aktualne teme iz područja javne nabave:

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUKLADNO ODREDBAMA GDPR-a (General Data Protection Regulation)

četvrtak, 07.06.2018.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) je stupila na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, a primjenjuje...

ODREDBA O DOSTAVI ESPD-a ISKLJUČIVO U ELEKTRONIČKOM OBLIKU JE STUPILA NA SNAGU

petak, 20.04.2018.

Sukladno članku 452. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/16) 18. travnja 2018. je stupila na snagu odredba koja propisuje da se Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) dostavlja isključivo u elektroničkom obliku (članak 261. Zakona o javnoj nabavi).
 
U skladu s navedenim EOJN RH je proširen novim modulom...

NOVE UPUTE I MOGUĆNOSTI EOJN-a RH

petak, 06.04.2018.

U EOJN-u RH objavljena je uputa vezana za unošenje podatka o evidenciji u kojoj se nalazi poslovni subjekti. Objavljena je i uputa u kojoj je objašnjeno kako središnje tijelo javne nabave prenosi prava za objavu ugovora na druge naručitelje? Kroz EOJN RH omogućen je dohvat podataka iz relevantnih registara i evidencija u Republici Hrvatskoj....