Javna nabava – EOJN RH automatski otvorio ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda – rješenje DKOM-a, KLASA: UP/II-034-02/24-01/155 od 30. travnja 2024.

Što napraviti u slučaju da EOJN RH automatski otvori ponude, iako je naručitelj produžio rok za dostavu ponuda?

U konkretnom slučaju na EOJN-u RH objavljena je Obavijest o nadmetanju u predmetnom postupku javne nabave u kojoj je kao rok za dostavu ponuda određen dan 13.03.2024. u 10:00 sati. Naručitelj je na postavljenih 77 pitanja zainteresiranih gospodarskih subjekata odgovorio dana 11.03.2024. Kako se radi o postupku nabave velike vrijednosti naručitelj je sukladno članku 202. stavku 2. ZJN-a odgovore na pravodobno postavljene zahtjeve gospodarskih subjekata trebao objaviti najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu ponuda, a koji rok je sukladno prvotno objavljenoj Obavijesti o nadmetanju bio određen za dan 13.03.2024.

Budući da naručitelj nije odgovorio na postavljena pitanja u zakonom utvrđenom roku, bio je obvezan produžiti rok za dostavu ponuda sukladno članku 240. stavku 1. točki 1. ZJN-a te je naručitelj istog dana kada je objavio odgovore dostavio EOJN-u RH Izmjenu obavijesti o nadmetanju u kojoj je promijenio rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024. u 10:00 sati.

Međutim, EOJN RH greškom je izvršio automatsko otvaranje ponuda dana 13.03.2024, unatoč poslanoj Izmjeni obavijesti o nadmetanju kojom je produžen rok za dostavu ponuda za dan 02.04.2024.

U konkretnom slučaju, naručitelj je donio Odluku o poništenju postupka javne nabave.

Rješenje DKOM-a možete u cijelosti pročitati OVDJE.

Sljedeće novosti

29.05.2024.

BJN RH (javna nabava) – Objavljen je novi stručni članak: VUS RH uputio zahtjev za prethodnu odluku Sudu EU

U aplikaciji Bilten javne nabave u RH, u kategoriji Stručni članci,objavljen je novi članak pod nazivom „Postupak pregleda i ocjene ponuda i reference koje nisu bile sastavni dio inicijalne ponude – Praksa Suda EU“. Visoki upravni sud RH (VUS RH) uputio je Sudu EU zahtjev za prethodnu odluku vezano za mogućnost ponuditelja da dostavi dodatne dokaze o svojim tehničkim i stručnim kvalifikacijama nakon isteka roka za podnošenje ponuda.

22.05.2024.

EOJN RH je objavio upozorenje za objave ispravaka u TED-u

Ako na dan otvaranja ponuda nije objavljena obavijest ispravka postupka koju je naručitelj prethodno poslao na objavljivanje u TED, otvaranje ponuda neće se izvršiti do trenutka objave obavijesti i definiranog novog roka otvaranja ponuda.

21.05.2024.

Digitalna transformacija javne nabave: Upoznajte napredne mogućnosti aplikacija „Jednostavna nabava“ i „Bilten javne nabave u RH (BJN RH)“, uživo u hotelu Dubrovnik u Zagrebu

Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže na predstavljanju aplikacija „Jednostavna nabava“ i „Biltena javne nabave u RH (BJN RH)“ koje će se održati 11. srpnja 2024. godine u hotelu Dubrovnik. Broj mjesta je ograničen, prednost imaju pretplatnici Biltena javne nabave. Prijavite se.

Sve Novosti