Stručni članci

 

Presude suda Europske Unije

utorak, 07.02.2017.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji važan izvor pravne prakse postale su i presude Europskog suda koje su obvezujuće za sve članice EU. Niz pravnih stajališta Europskog suda već je sastavni dio pravne prakse u Republici Hrvatskoj, ali postoje i stajališta detaljno obrazložena u presudama Europskog suda, koja do sada nisu primjenjivana ili nisu primjenjivana u cijelosti.

NAJZNAČAJNIJE NOVINE KOJE DONOSI NOVI ZAKON O JAVNOJ NABAVI

petak, 27.01.2017.

Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novinama br. 120/2016 i stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014, koje su stupile na snagu 17. travnja 2014. Službeni skraćeni naziv ovog Zakona je ZJN 2016.

Trenutno je u pripremi Bilten br. 5., u kojemu će biti obrađene sve novine u ovom zakonu. Specijalno izdanje ovog broja Biltena biti će dostupno i u pojedinačnoj prodaji tijekom ožujka 2017.

ČLANAK VEZAN ZA NAPUTAK O POSTUPANJU U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE…

ponedjeljak, 16.01.2017.

Donesen je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 8. listopada 2016. godine (Narodne novine, br. 88/2016). Naputkom je prvenstveno definirano što je to nedostupnost sustava EOJN, te postupanje naručitelja, ponuditelja i EOJN-a (Narodnih novina d.d) u slučaju nedostupnosti sustava.Za Vas smo pripremili stručni članak u kojemu opisujemo novine koje su ovim Naputkom uvedene u sustav javne nabave.

PARTNERSTVO ZA INOVACIJE

ponedjeljak, 16.01.2017.

Iako novi Zakon o javnoj nabavi još uvijek nije u primjeni njegov predloženi tekst je na raspolaganju te se naručitelji mogu, u razdoblju koje dolazi, pripremati na izmjene koje on nosi u praksi. Upravo s tim ciljem u članku se obrađuje partnerstvo za inovacije kao novi postupak nabave. Članak je dostupan bez naknade na web stranici Biltena javne nabave RH na www.biltenjavnenabave.hr te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE

VODIČ – KROZ JAVNU NABAVU INOVATIVNIH RJEŠENJA

ponedjeljak, 16.01.2017.

Europska komisija je u proteklih 10 godina objavila dosta materijala veznih sa postupke javne nabave, te isto tako i niz vodiča koji daju dobre smjernice  i korisni su u praksi. Kako većina ovih materijala nije prevedena na hrvatski jezik, slabo su korišteni u sustavu javne nabave Republike Hrvatske.Vijeće Europske komisije objavilo je tijekom 2007.