Stručni članci

 

POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA SUKLADNO ZAKONU O JAVNOJ NABAVI

četvrtak, 19.04.2018.

Autor u članku obrađuje postupak pregleda i ocjene ponuda, kao jednu od faza u provedbi postupka javne nabave, prema ZJN-u i Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave. Također, u članku se analiziraju odluke (rješenja) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave po ovom pitanju.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.

SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

srijeda, 14.03.2018.

U članku se analiziraju odluke (rješenja) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (Uprave za politiku javne nabave) po pitanju određivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti u postupcima javne nabave. Daje se poseban osvrt na određivanje ove sposobnosti te bitne povrede postupka javne nabave po ovom pitanju koje su počinjene od strane naručitelja, obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi.

STATISTIČKA IZVJEŠĆA O JAVNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU

srijeda, 14.03.2018.

Obveza izrade godišnjih izvješća za javne i sektorske naručitelje definirana je na način da naručitelji dostavljaju izvješće putem EOJN-a RH te nema mogućnosti dostave istih pisanim putem nadležnom ministarstvu. Naručitelji su obvezni izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu izraditi i dostaviti do 31. ožujka tekuće godine. Naručitelji koji su to učinili putem EOJN RH smatra se da su ispunili svoju zakonsku obvezu.

NEPRAVILNOSTI U JAVNOJ NABAVI

srijeda, 07.03.2018.

U članku se navode podaci o primjeni propisa koji uređuju područje javne nabave i utvrđenim nepravilnostima. Radi se o podacima iz Izvješća Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu, zatim o podacima iz Objedinjenog godišnjeg izvješća u sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za 2016. godinu te o podacima iz Izvješća Državnog odvjetništva Republike Hrvatske za 2016. godinu (kaznena djela/prekršaji).

NA SNAZI SU NOVE VRIJEDNOSTI EUROPSKIH PRAGOVA U JAVNOJ NABAVI OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE

srijeda, 07.03.2018.

Europska komisija je u prosincu 2017, na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ, donijela uredbe kojima su izmijenjene vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).

Uredbe su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, u cijelosti su obvezujuće i izravno se primjenjuju u svim državama članicama EU. Navedeno znači da su naručitelji, koji su obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), obvezni primjenjivati propisane vrijednosti europskih pragova od istoga datuma.