Stručni članci

 

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVE S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

srijeda, 07.11.2018.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) u članku 298. propisuje razloge za poništenje postupka javne nabave, zbog kojih je naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave. Gospodarski subjekti koji su sudjelovali u poništenom postupku javne nabave imaju pravo u žalbenom postupku osporavati postojanje razloga poništenja i zakonitost odluke o poništenju.

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE (EOJN RH) – nove funkcionalnosti u 2018. godini

četvrtak, 11.10.2018.

EOJN RH je kao usluga od općeg negospodarskog interesa definiran u samom Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) čime mu je od strane zakonodavca dodijeljena uloga centralne platforme za objavu, komunikaciju te razmjenu podataka između naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave. U skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, EOJN RH se konstantno nadograđuje i unapređuje novim mogućnostima i funkcionalnostima, stoga je važna pravovremena informiranost o novostima i načinu funkcioniranja istih.

RAČUNSKA POGREŠKA – zakonski okvir i primjena u praksi

srijeda, 12.09.2018.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) kao jednu od obveza za naručitelja u postupku javne nabave propisuje da tijekom pregleda i ocjene ponuda provjeri računsku ispravnost ponude. ZJN dopušta da naručitelj od ponuditelja zatraži prihvat ispravka otkrivene računske pogreške te da se tim prihvatom otkloni navedeni nedostatak ponude. Međutim, ako ponuditelj ne prihvati ispravak računske pogreške koji je izvršio naručitelj, isto predstavlja razlog obveznog odbijanja ponude.

PONUDA - VAŽNO JE ZNATI

četvrtak, 14.06.2018.

Ovaj stručni članak prvenstveno je namijenjen ponuditeljima, ali i naručiteljima u sustavu javne nabave. U članku se daje cjeloviti prikaz ponude u postupku javne nabave u smislu sadržaja ponude te načina izrade i dostave ponude. Pored navedenog, detaljno se obrađuje postupak zaprimanja i otvaranja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda te pripadajući zapisnici i odluke u postupku javne nabave.

IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016. ZA JAVNE NARUČITELJE - S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

četvrtak, 14.06.2018.

U članku se navode izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16). Posebno se obrađuju opća izuzeća koja obuhvaćaju dodjelu ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima te izuzeća za ugovore o javnoj nabavi koja su dodatno pojašnjena kroz mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave.