Stručni članci

 

FINANCIJSKE KOREKCIJE U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U PROVEDBI PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 2014-2020.

srijeda, 13.03.2019.

Predmet ovog članka su financijske korekcije u postupcima javne nabave u operacijama financiranim u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020. Obveza svih korisnika sredstava EU koji su naručitelji je poštivanje pravila javne nabave, a obveza kontrolnih tijela je provjera jesu li te obveze ispunjene. U ovom članku opisuju se najčešće pogreške uočene prilikom kontrole prihvatljivosti postupaka javne nabave.

PRIPREMA JAVNE NABAVE, PROVEDBA POSTUPKA TE IZVRŠENJE UGOVORA – prema ZJN-u i provedbenim propisima

četvrtak, 21.02.2019.

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) utvrđuje pravila o postupku javne nabave kojeg provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ZJN-om, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

INTERNETSKO SPREMIŠTE POTVRDA (E-CERTIS)

četvrtak, 31.01.2019.

Članak 269. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16), koji se odnosi na korištenje e-Certisa, stupio je na snagu 18. listopada 2018. Navedeno značajno utječe na postupanje naručitelja u postupcima javne nabave. Također, ponuditelji trebaju biti upoznati s obvezama naručitelja po pitanju e-Certisa, kako bi mogli ispravno procijeniti jesu li u postupku pregleda i ocjene ponuda povrijeđena njihova prava.

UGOVOR O ENERGETSKOM UČINKU I JAVNA NABAVA

ponedjeljak, 10.12.2018.

Prve dokumentacije o nabavi vezane za ugovor o energetskom učinku objavljene su u prethodnim godinama i ugovori su već zaključeni. Primjetno je kako su objavljene dokumentacije o nabavi imale nedostatke, te da općenito u Republici Hrvatskoj nedostaje znanja o ovoj tematici.

Ulaganja u održivu energetsku obnovu zgrada i javne rasvjete stvaraju šire ekonomske koristi koje prelaze učinke samih energetskih ušteda. U većini jedinica lokalne samouprave u RH postoji potreba za obnovom zgrada i rekonstrukcijom javne rasvjete.

ELEKTRONIČKI RAČUN U JAVNOJ NABAVI

srijeda, 21.11.2018.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi je objavljen u Narodnim novinama broj 94/2018 te je stupio na snagu.

Tko je obveznik primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi? Kada pojedine odredbe Zakona stupaju na snagu? Što je elektronički račun? Koje prednosti donosi primjena elektroničkog računa?