Stručni članci

 

NABAVA MOTORNIH VOZILA

utorak, 29.10.2019.

Motorna vozila uobičajeni su predmet nabave brojnih javnih naručitelja jer su mnogima od njih nužno sredstvo za obavljanje poslova iz djelokruga rada. Javni naručitelji imaju potrebe za motornim vozilima u rasponu od osobnih automobila s osnovnom opremom za takav tip vozila, do složenih motornih vozila za specifične poslove s opremom koja značajno pridonosi vrijednosti samog vozila.

DKOM - BITNE POVREDE POSTUPKA JAVNE NABAVE

utorak, 29.10.2019.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (dalje u tekstu: DKOM) u svakom žalbenom postupku mora kontrolirati da li su u postupku javne nabave, na koji je izjavljena žalba, počinjene osobito bitne povrede postupka, opisane u članku 404. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN-a). DKOM kontrolira postoje li bitne povrede postupka, neovisno o tome na koju je fazu postupka javne nabave žalba uložena. U slučaju da DKOM utvrdi da je počinjena bitna povreda postupka opisana u članku 404. stavku 2.

SUSTAV JAVNE NABAVE U BOSNI I HERCEGOVINI

ponedjeljak, 28.10.2019.

Bosna i Hercegovina (BiH) je uspostavu sustava javne nabave započela prije 15 godina. U ovom članku predstavlja se kratka analiza sustava javne nabave u BiH koji je još u procesu stvaranja i razvoja. Konačni cilj je da se u BiH uspostavi moderan sustav javne nabave koji je usklađen s direktivama Europske Unije (EU). Članak je namijenjen svim naručiteljima koje zanima kako izgleda sustav javne nabave u zemljama u regiji te ponuditeljima koji dostavljaju ponude u BiH.

JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE S PRIMJERIMA IZ PRAKSE

petak, 03.05.2019.

Odredbe o jamstvu za ozbiljnost ponude sadrži Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).

FINANCIJSKE KOREKCIJE NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE ARPA-e

petak, 03.05.2019.

U postupcima javne nabave koji su sufinancirani iz EU fondova moguće je utvrđivanje nepravilnosti koje posljedično dovodi do financijske korekcije. Nepravilnosti u javnoj nabavi smatraju se povredama pravila o javnoj nabavi te se mogu javiti u bilo kojoj fazi postupka javne nabave ili tijekom izvršenja ugovora.