RAČUNSKA POGREŠKA – zakonski okvir i primjena u praksi
 

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) kao jednu od obveza za naručitelja u postupku javne nabave propisuje da tijekom pregleda i ocjene ponuda provjeri računsku ispravnost ponude. ZJN dopušta da naručitelj od ponuditelja zatraži prihvat ispravka otkrivene računske pogreške te da se tim prihvatom otkloni navedeni nedostatak ponude. Međutim, ako ponuditelj ne prihvati ispravak računske pogreške koji je izvršio naručitelj, isto predstavlja razlog obveznog odbijanja ponude.

Autor u članku daje pregled odredbi ZJN-a koje uređuju pitanja vezana uz računsku pogrešku kao i odredbi Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17), koje uređuju isto pitanje. Ujedno se navodi više primjera iz rješenja DKOM-a u kojima je odlučeno o žalbenim navodima koji se odnose na računsku pogrešku.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.