PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE POZIVA NA NADMETANJE
 

Pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje je postupak javne nabave koji se smije provoditi samo u posebnim slučajevima i okolnostima propisanim Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16, dalje u tekstu: ZJN).

Za ovaj postupak zakonske odredbe dozvoljavaju fleksibilnije i jednostavnije postupanje naručiteljima, što u pravilu omogućuje i brže dobivanje ugovora o javnoj nabavi.

U situaciji borbe s pandemijom COVID-19, naručitelji trebaju žurno nabaviti određene predmete nabave nužne za funkcioniranje institucije naručitelja i/ili društva u cjelini.

ZJN za ovakve situacije dopušta provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje iz razloga iznimne žurnosti (pod uvjetima da okolnosti na koje se poziva naručitelj za opravdanje iznimne žurnosti ne smiju ni u kojem slučaju biti uzrokovane njegovim postupanjem).

U ovom članku detaljno se obrađuje pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje, pri čemu su posebno istaknuti elementi postupka koji se mogu primijeniti u situaciji provođenja ovog postupka zbog nastupa iznimne žurnosti.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.