PONUDA - VAŽNO JE ZNATI
 

Ovaj stručni članak prvenstveno je namijenjen ponuditeljima, ali i naručiteljima u sustavu javne nabave. U članku se daje cjeloviti prikaz ponude u postupku javne nabave u smislu sadržaja ponude te načina izrade i dostave ponude. Pored navedenog, detaljno se obrađuje postupak zaprimanja i otvaranja ponuda, postupak pregleda i ocjene ponuda te pripadajući zapisnici i odluke u postupku javne nabave.

Relevantne odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) i Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN br. 65/17) su dodatno pojašnjene kroz primjere iz prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati ili preuzeti klikom na ovaj link OVDJE.