NABAVA MOTORNIH VOZILA
 

Motorna vozila uobičajeni su predmet nabave brojnih javnih naručitelja jer su mnogima od njih nužno sredstvo za obavljanje poslova iz djelokruga rada. Javni naručitelji imaju potrebe za motornim vozilima u rasponu od osobnih automobila s osnovnom opremom za takav tip vozila, do složenih motornih vozila za specifične poslove s opremom koja značajno pridonosi vrijednosti samog vozila. Iako se prema tome radi o robi s kojom se doslovno susrećemo svaki dan, javni naručitelj mora pažljivo istražiti tržište i odgovoriti na brojna pitanja prilikom pripreme predmetne nabave.

U članku se daje kratki prikaz praktičnih koraka važnih za pripremu javne nabave motornih vozila, propisi vezani uz planiranje nabave motornih vozila kojima je obuhvaćen dio javnih naručitelja, te specifični propisi koji se primjenjuju prilikom pripreme dokumentacije o nabavi motornih vozila.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.