JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE S PRIMJERIMA IZ PRAKSE
 

Odredbe o jamstvu za ozbiljnost ponude sadrži Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) i Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine, br. 65/17).

Jamstvo za ozbiljnost ponude vezano je uz podnošenje ponude ponuditelja i rok valjanosti ponude. Sukladno članku 280. stavku 9. ZJN-a, ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev javnog naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude. Pravilnik u članku 7. propisuje sadržaj ponude, pa ponuda između ostaloga sadrži i jamstvo za ozbiljnost ponude, pod uvjetom da je traženo u dokumentaciji o nabavi. 

Autor u članku analizira odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na ovaj link OVDJE.