IZUZEĆA OD PRIMJENE ZJN-a 2016. ZA JAVNE NARUČITELJE - S PRIMJERIMA IZ PRAKSE
 

U članku se navode izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16). Posebno se obrađuju opća izuzeća koja obuhvaćaju dodjelu ugovora o javnoj nabavi i projektnih natječaja prema međunarodnim pravilima te izuzeća za ugovore o javnoj nabavi koja su dodatno pojašnjena kroz mišljenja središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave.

Nadalje, u članku se obrađuju posebna izuzeća za javne naručitelje i to posebna izuzeća u području poštanskih usluga, posebna izuzeća u području elektroničkih komunikacija te ugovori između subjekata u javnom sektoru.

Također, u članku je obrađena i pravna zaštita i prekršajna odgovornost u odnosu na izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi. Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati ili preuzeti klikom na ovaj link OVDJE.