FINANCIJSKE KOREKCIJE NA PRIMJERIMA IZ PRAKSE ARPA-e
 

U postupcima javne nabave koji su sufinancirani iz EU fondova moguće je utvrđivanje nepravilnosti koje posljedično dovodi do financijske korekcije. Nepravilnosti u javnoj nabavi smatraju se povredama pravila o javnoj nabavi te se mogu javiti u bilo kojoj fazi postupka javne nabave ili tijekom izvršenja ugovora. 

U stručnom članku autorica obrađuje financijske korekcije i nepravilnosti u postupcima javne nabave na primjerima iz prakse u projektima sufinanciranim iz EU fondova. Nepravilnosti su utvrđene kroz aktivnosti Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, a odnose se na Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.