ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE REPUBLIKE HRVATSKE (EOJN RH) – nove funkcionalnosti u 2018. godini
 

EOJN RH je kao usluga od općeg negospodarskog interesa definiran u samom Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16) čime mu je od strane zakonodavca dodijeljena uloga centralne platforme za objavu, komunikaciju te razmjenu podataka između naručitelja i ponuditelja u postupcima javne nabave. U skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, EOJN RH se konstantno nadograđuje i unapređuje novim mogućnostima i funkcionalnostima, stoga je važna pravovremena informiranost o novostima i načinu funkcioniranja istih.

U ovom članku na jednom mjestu daje se pregled funkcionalnosti koje su uvedene i ostale aktualne u 2018. godini. Članak je pisan prema funkcionalnostima i uputama koje su dostupne na platformi EOJN-a RH. Dodatno, radi lakšeg razumijevanja razloga uvođenja pojedine funkcionalnosti, daje se i pregled relevantnih zakonskih i podzakonskih odredbi.

U članku su obrađeni i pojašnjeni sljedeći moduli EOJN-a RH:

1. Plan nabave
2. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
3. Elektronička europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (e-ESPD)
4. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH
5. Elektronička žalba
6. Registar ugovora

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete pročitati klikom na link OVDJE.